Customer Service

PRIVACY NOTICE

 

Laatst bijgewerkt op: 2021-11-02

 

 Reebok is een adidas-merk.

De site en app die je bezoekt worden beheerd door adidas AG, Reebok Marketing GmbH en adidas Benelux B.V.

 

Privacyverklaring bijgewerkt - Klik hier om te bekijken

 

1.  Welke informatie vindt u in deze Privacyverklaring?

2. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

3. Hoe oefen je je rechten uit wat betreft je persoonsgegevens?

3.1.  Een elektronische kopie van al je persoonsgegevens krijgen bij de verantwoordelijke entiteiten.

3.2.  Een draagbaar bestand krijgen van de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, zodat je deze met een ander bedrijf kunt delen.

3.3.  Je account en alle persoonsgegevens die verbonden zijn met je e-mailadres verwijderen.

3.4.   Inzage in je persoonsgegevens

3.5.  Ervoor zorgen dat je persoonsgegevens juist zijn

3.6.  Afmelden voor onze e-mailmarketingberichten

3.7.  Beperken hoe we je persoonsgegevens gebruiken

3.8. Je toestemming intrekken

3.9.  Bezwaar maken wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van een 'legitiem belang' (met inbegrip van het afmelden voor directmarketingberichten)

3.10.  Een beslissing aanvechten die uitsluitend wordt gegenereerd door een geautomatiseerd besluitvormingsproces zonder menselijke tussenkomst

3.11. Algemene hulp

3.12.   Einreichen einer Beschwerde bei deiner örtlichen Datenschutzbehörde

3.13.  Using Third-Party Tools to Exercise Your Individual Rights

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we ('categorieën persoonsgegevens)?

5. Hoe en waarom gebruiken we je persoonsgegevens (doel, verwerking, rechtsgrondslag)?

5.1.  Cookiesverklaring': Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën

5.1.a. 'VERPLICHT': functionaliteit van de website en bedrijfsvoering.

5.1.b. 'FUNCTIONEEL': websiteverbetering en -prestaties.

5.1.c.  'MARKETING': websiteverbetering en -prestaties.

5.2.  Gebruikmaking van Online Shop

5.2.a.  Werking van website

5.2.b.  Domein- en netwerkbeveiliging en gebruikersverificatie

5.2.c.  Permanent ingelogd

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

5.2.d. Verkoop van adidas-producten, online en offline bestellingen

5.2.e. Opsporing van betalingsfraude

5.2.f.  Productlevering

5.2.g. Elektronisch traceren van leveringen

5.2.h. Forretningsanalyser

5.2.i.  Klantenservice

5.3. Weergave gerichte advertenties en verzenden geïndividualiseerde marketingberichten

5.3.a. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (aanmelding voor nieuwsbrief)

5.3.b. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (via bestaand contract)

5.3.c.  Via sociale media verkrijgen van User-Generated Content ('UGC', gebruiker-gegenereerde inhoud)

5.4.  Beheer van Lidmaatschapsprogramma's en organisatie van evenementen en activiteiten van adidas

5.4.a.  Lidmaatschapsbeheer van de Creators Club, waar van toepassing

5.5.  Verbeteren en ontwikkelen van merkproducten en -services van adidas

5.5.a. Productonderzoek en -ontwikkeling

5.6.   Voldoen aan wettelijke verplichtingen

5.6.a.  Wettelijke verplichting, samenwerking met wetshandhavings- en regelgevende instanties (waaronder rechtbanken)

5.6.b.  Bewijs – contractgeschil en/of wettelijke naleving

6. Ontvangers van je persoonsgegevens

7.  Wat doet adidas wanneer we je persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven?

8. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

9. Algemene vragen, ondersteuning

10. Hoe neem je contact op met de verantwoordelijke entiteiten en onze functionaris voor gegevensbescherming?

 1. Welke informatie vindt u in deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring ('verklaring') bevat informatie over hoe adidas ('adidas', 'wij', 'we', 'ons') jouw 'persoonsgegevens' (door jou of anderen verstrekte informatie die we aan jou kunnen koppelen) verzamelt en gebruikt. We raden je aan om deze verklaring en andere privacyverklaringen die regelmatig door ons worden gepubliceerd, te bekijken. Ze kunnen namelijk zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om de nieuwste ontwikkelingen weer te geven.

Deze verklaring is van toepassing op de verschillende doeleinden waarvoor en scenario's waarin je persoonsgegevens worden verzameld. Dit gebeurt rechtstreeks via onze websites dan wel via apps die worden beheerd door de verantwoordelijke entiteiten die in deze verklaring worden genoemd. Deze verklaring is ook van toepassing wanneer je persoonsgegevens worden verkregen uit andere bronnen die niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn, en worden gebruikt door de verantwoordelijke adidas-entiteiten en anderen. Je persoonsgegevens worden gebruikt voor alle scenario's die in deze verklaring worden beschreven, indien en waar we de toestemming en het recht ('rechtsgrondslag') hebben om dit te doen. Wanneer het scenario uitsluitend van toepassing is op een specifiek platform dat we beheren, wordt de naam van het platform aan het einde van de titel tussen de volgende haakjes geïdentificeerd: KOPTEKST - {naam van platform}.

Lees de algemene informatie en de specifieke scenario's door te klikken op de relevante rubrieken hieronder. Je dient ook eventuele aanvullende privacyverklaringen te lezen die worden weergegeven wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, aangezien deze gegevens bevatten over het specifieke scenario dat mogelijk niet onder deze verklaring valt.

Als je onze platforms bezoekt en via een Virtual Private Network (ook bekend als 'VPN') met ons communiceert in een land dat niet je huidige of woonland is, bekijk dan ook de privacyverklaring op dat specifieke platform of portaal om erachter te komen hoe de verantwoordelijke entiteiten, onze gelieerde merken en dochterondernemingen van adidas in dat land je persoonsgegevens gebruiken en beschermen. Dit geldt ook als je aankopen doet.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

De volgende adidas-entiteiten zijn verantwoordelijk voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven en de naleving van lokale privacywetgeving en de AVG:

adidas AG - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland

Reebok Marketing GmbH - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland

adidas Benelux B.V.– Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam, Nederland ("lokale verkoopentiteit")

Voor sommige scenario's die in deze verklaring worden beschreven, kunnen andere adidas- en/of niet-adidas-entiteiten ook verantwoordelijk zijn voor het gebruik van je persoonsgegevens; zie het specifieke scenario voor meer informatie. De verantwoordelijke entiteiten hebben afspraken gemaakt over bepaalde regels en verantwoordelijkheden wat betreft de manier waarop ze samenwerken om jouw persoonsgegevens te gebruiken en te beschermen. De belangrijkste onderdelen van deze overeenkomst zijn:

Onder de AVG en lokale privacywetgeving staan ze bekend als de 'gezamenlijke gegevensverantwoordelijken'. Ze zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om te bepalen waarom ('doeleinde'), hoe ('verwerking') en of ('rechtsgrondslag') we je persoonsgegevens gebruiken. Om het iets eenvoudiger te maken, noemen we ze in deze verklaring 'verantwoordelijke entiteiten'.

 1. Alle verantwoordelijke entiteiten beheren gezamenlijk je persoonsgegevens. Ze ondersteunen elkaar om ervoor te zorgen dat ze je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en de lokale privacywetgeving gebruiken en beschermen.
 2. Met uitzondering van de hosting van Reebok-gegevens definiëren: adidas AG en Reebok Marketing GmbH gezamenlijk de strategische doelen voor het verwerken van je persoonsgegevens en de manieren waarop we ze verwerken. Dit doen we op momenten dat we Reebok-producten en -diensten aan je promoten en verkopen.
 3. Reebok Marketing GmbH is de enige partij die bepaalt over de hosting van Reebok-gegevens. Deze kunnen worden verstrekt door adidas AG of Reebok Marketing GmbH of derden die zijn gecontracteerd door Reebok Marketing GmbH.
 4. De lokale verkoopentiteit implementeert deze strategische beslissingen en levert ook feedback en input aan adidas AG en Reebok Marketing GmbH.
 5. adidas AG biedt bepaalde gedeelde diensten aan de verantwoordelijke entiteiten. Adidas AG is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor om degelijke gegevensbeveiligingsmaatregelen te treffen om je persoonsgegevens te hosten en beschermen.
 6. adidas AG verwerkt ook je verzoeken om je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uit te oefenen (zoals beschreven in deze verklaring). Je kunt je verzoek natuurlijk ook richten naar een van de andere verantwoordelijke entiteiten.
 7. adidas AG zal ook eventuele gegevensbeveiligingsincidenten afhandelen en de samenwerking en communicatie met gegevensbeschermingsautoriteiten aansturen. De autoriteit waar we onder vallen, is de Beierse overheidsinstantie voor gegevensbeschermingstoezicht in Ansbach (Duitsland).

 1. Hoe oefen je je rechten uit wat betreft je persoonsgegevens?

Je hebt alle rechten die hieronder worden beschreven voor al je persoonsgegevens die aan verantwoordelijke entiteiten zijn verstrekt. Lees en volg de instructies om je rechten op tijd uit te oefenen. Als een niet-adidas-bedrijf onafhankelijk verantwoordelijk is voor je persoonsgegevens, moet je contact opnemen met het niet-adidas-bedrijf en hun privacyverklaring lezen om je rechten bij hen uit te oefenen. Je verzoek kan niet worden verwerkt als we je identiteit niet kunnen verifiëren. Om alle persoonsgegevens en rechten van onze klanten te beschermen, kunnen we aanvullende verificatievragen stellen als we gerede twijfels hebben over je identiteit.

Als je algemene vragen hebt of onmiddellijk hulp en ondersteuning nodig hebt met betrekking tot je rechten of hoe we je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt hun contactgegevens en -kanalen vinden door te klikken op deze link: https://adidas.nl/help.

  1. Een elektronische kopie van al je persoonsgegevens krijgen bij de verantwoordelijke entiteiten.
  2. Een draagbaar bestand krijgen van de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, zodat je deze met een ander bedrijf kunt delen.
  3. Je account en alle persoonsgegevens die verbonden zijn met je e-mailadres verwijderen.

Deze verzoeken worden verwerkt door onze geautomatiseerde oplossing. Lees en volg de onderstaande instructies om je verzoek in te dienen. Als je hulp nodig hebt om de oplossing te gebruiken of om je identiteit te verifiëren, neem dan contact op met onze lokale klantenservice (https://adidas.nl/help).

WEBSITES

Op onze websites waar deze privacyverklaring wordt weergegeven: scrol naar beneden onderaan de pagina, KLIK OP DE LINK 'BEHEER GEGEVENS' en volg de instructies op het scherm. Om juridische en veiligheidsredenen wordt je verzoek niet verwerkt als we niet kunnen verifiëren dat jij de persoon bent die wordt geïdentificeerd door de persoonsgegevens die we in ons bestand hebben.

Als je een kopie wilt bekijken en ontvangen van de informatie gerelateerd aan je bestelling en/of transactie vóór en nadat je bestelling is geleverd, scrol dan naar bovenaan de pagina en KLIK OP 'BESTELLINGSSTATUS'. Om de informatie te verkrijgen, moet je het bestelnummer en het e-mailadres opgeven dat is gebruikt om de bestelling te doen. Als je van verschillende adidas-sites hebt gekocht, zal je deze procedure op alle websites moet herhalen om de bestelling te kunnen bekijken die je op die specifieke website hebt geplaatst.

  1. Inzage in je persoonsgegevens

Bekijk de informatie in deze privacyverklaring om erachter te komen: a) waarom we over je persoonsgegevens beschikken; b) over welke categorieën gegevens we beschikken; c) wat we doen met je persoonsgegevens; d) wie toegang heeft tot je persoonsgegevens (en waar deze zich bevinden); e) waarnaar je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven; f) hoelang we je persoonsgegevens bewaren; g) hoe we je persoonsgegevens hebben verkregen in het geval dat je ze niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt ; h) je rechten onder de toepasselijke wetgeving en de mogelijkheid om de verwerking te beperken; en i) of we je persoonsgegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming; en j) in sommige gevallen heb je het recht om te weten hoe onze geautomatiseerde besluitvorming werkt, als het besluit je aanzienlijk beïnvloedt.

  1. Ervoor zorgen dat je persoonsgegevens juist zijn

Neem contact op met de klantenservice (https://reebok.com/help) om eventuele wijzigingen in je gegevens door te voeren en ga naar je account bij adidas om direct wijzigingen door te voeren.

  1. Afmelden voor onze e-mailmarketingberichten

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze e-mailmarketingberichten. Gebruik de functie 'Afmelden' onderaan elk e-mailmarketingbericht.

  1. Beperken hoe we je persoonsgegevens gebruiken
  2. Je toestemming intrekken
  3. Bezwaar maken wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van een 'legitiem belang' (met inbegrip van het afmelden voor directmarketingberichten)
  4. Een beslissing aanvechten die uitsluitend wordt gegenereerd door een geautomatiseerd besluitvormingsproces zonder menselijke tussenkomst
  5. Algemene hulp

Neem contact op met onze klantenservice (https://reebok.com/help) voor algemene ondersteuning. Je kunt hun contactgegevens vinden in de sectie 'VRAAG ONZE KLANTENSERVICE' via HELP.

  1. Einreichen einer Beschwerde bei deiner örtlichen Datenschutzbehörde

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit als je niet tevreden bent met de manier waarop we een van je hierboven vermelde rechten hebben behandeld.

  1. Using Third-Party Tools to Exercise Your Individual Rights

We begrijpen dat er tools, apps, oplossingen en websites zijn die worden beheerd door niet-adidas-bedrijven die jou helpen bij het uitoefenen van jouw individuele rechten. Afhankelijk van het ontwerp van deze tools, moeten we eventueel nog rechtstreeks contact met je opnemen om jouw identiteit te verifiëren voordat we jouw verzoeken kunnen verwerken via oplossingen van derden.

We kunnen jouw verzoek niet verwerken tenzij we jouw identiteit hebben geverifieerd en er geen twijfel mogelijk is dat jij de persoon bent die de persoonsgegevens daadwerkelijk identificeren. We kunnen en zullen geen bestanden uploaden naar portals van derden, aangezien dat een ernstig gegevensbeveiligingsrisico is voor de systemen en infrastructuur van adidas, en bijgevolg kan leiden tot een significant incident met gegevensinbreuken.

Daarom kunnen we, zelfs als jij een verzoek hebt gedaan met behulp van een tool van derden, jou nog steeds vragen onze geautomatiseerde oplossing te gebruiken of contact op te nemen met onze klantenservice door de bovenstaande instructies voor onze website of adidas-apps te volgen om jouw identiteit te verifiëren en ervoor te zorgen dat jouw verzoek tijdig en veilig wordt verwerkt.

Als de hier vermelde rechten niet duidelijk voor je zijn, neem dan contact op met je lokale autoriteit om zo goed mogelijk te begrijpen wat je rechten inzake persoonsgegevens volgens de wet betekenen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we ('categorieën persoonsgegevens)?

Meestal verstrek je ons je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. Soms kunnen deze persoonsgegevens echter ook voor andere doeleinden worden gebruikt als we het recht en de toestemming hebben ('rechtsgrondslag') om dit te doen. Indien dit wettelijk toegestaan is, kunnen we je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden ook van andere bedrijven of bronnen gebruiken. Bekijk de categorieën van persoonsgegevens hieronder om beter inzicht te krijgen hoe we je persoonsgegevens gebruiken. De categorieën omvatten persoonsgegevens die je direct en indirect hebt verstrekt aan verantwoordelijke entiteiten.

 • Gegevens over identiteit

alle informatie die je identificeert als een individuele, levende persoon. Deze kunnen bestaan uit: naam [voornaam, achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres inclusief je naam, telefoonnummer, uniek consumentenidentificatienummer, bijnaam, wachtwoord, identificatoren en gebruikersnamen op sociale media, je apparaat-vingerafdruk, cadeaukaartcodes die aan jou zijn toegewezen, genderidentiteit en -expressie.

 • Contactgegevens

alle informatie die we kunnen gebruiken om contact met je op te nemen. Deze kunnen bestaan uit: je telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres, Messenger-ID, naam op sociale media en elk ander communicatiekanaal dat je hebt gebruikt om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

alle informatie die we gebruiken om je aankoopgegevens en factuur in te vullen of met betrekking tot je aankoopgegevens en factuur bewaren. Onder deze gegevens kunnen vallen: je betaalgegevens (creditcard- of bankgegevens of betaalplatformgegevens), risicoprofiel voor betalingen (geleverd door onze oplossing voor betalingsrisico's), gegevens winkelwagentje (je bestelde artikelen), leveringsgegevens, verzend- en factuuradres, klantordernummer, aankoopgeschiedenis bij adidas, bonnummer, transactie-ID, factuur-ID, transactie-ID winkel, aankoopbedrag, orderbevestigingsnummer en volgnummer van je bestelling.

 • Maten

alle informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat je artikelen passen. Dit kan het volgende omvatten: schoenmaat, kledingmaat, lengte, gewicht, borst-, taille-, heupmaat, binnenbeenlengte, lichaamsvorm, afstand tussen hiel en teen.

 • Gegevens over locatie

alle informatie die we kunnen gebruiken om te weten of te raden waar je bent, in realtime of anderszins. Dit kan het volgende omvatten: je woonlocatie, huidige aanmeldlocatie [IP-adres], realtime informatie over de locatie van het apparaat via apparaatsensoren en -signalen, gps-locatie (als je die met ons wilt delen, bijvoorbeeld via de instellingen van je mobiele apparaat) of informatie die ons helpt te raden waar je je kunt bevinden, zoals de specifieke adidas-website die je hebt bezocht en die ons aanwijzingen kan geven over waar je je bevindt, of wanneer je 'incheckt' bij een evenement of op een website via een socialemediapagina die de locatie aangeeft en indien deze met ons wordt gedeeld.

 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer

alle informatie over je Creators Club-lidmaatschap. Dit omvat: bron-ID (waar je je hebt aangemeld voor ons lidmaatschap), je land van lidmaatschap, lid-ID van Creators Club, datum waarop je lid werd, winkel-ID (als je je hebt aangemeld in een winkel of een franchisewinkel), lidmaatschapspunten, betrokkenheidsgeschiedenis, beloningsgeschiedenis en toegewezen lidmaatschapsvouchers.

 • Gegevens over gedrag en voorkeuren

alle informatie die je voorkeur aangeeft, hetzij expliciet, indien door jou verstrekt, hetzij afgeleid. Dit kan het volgende omvatten: voorkeur voor activiteit (sport), informatie over deelname aan evenementen, trainingsschema's, digitale interacties in de winkel, voorkeur voor site/merk, taalvoorkeur, voorkeuren voor product en productkenmerken, voorkeuren voor winkellocatie, je winkelgeschiedenis (alle items in winkelwagentjes), artikelen op verlanglijst, alle 'voorkeursgegevens' die je ons hebt verstrekt in je profiel en platforminstelling, alle informatie die je ons verstrekt wanneer je communiceert met onze gemeenschappen, zoals adidas Runners, deelneemt aan evenementen of campagnes als trainer, teamlid, deelnemer of als promotor van onze evenementen.

 • Gegevens over browsen

alle informatie over je surfgedrag. Dit kan omvatten: browsernaam, IP-adres (inclusief hashed IP-adres), clickstream-gegevens, gegevens en tijdstip van bezoek aan de website, tijd die op de website is doorgebracht, bezochte pagina's en de links die je hebt aangeklikt in onze marketingberichten of website, de doorverwijzings-URL die je naar onze website heeft gebracht.

 • Gegevens over mobiele apparaten

alle informatie over je mobiele apparaat. Deze kunnen bestaan uit: apparaat-EUI, apparaat-ID, apparaat-vingerafdruk, IP-/wifi-informatie, besturingssysteem, gegevens die op het apparaat worden opgeslagen wanneer toegang wordt verleend, loginformatie wanneer toegang tot het apparaat wordt verleend (zoals camera).

 • Interactie en activiteit op sociale media

alle informatie over je die we verkrijgen via verschillende kanalen op sociale media, zoals Facebook, Instagram, Google enz., wanneer we deze kanalen gebruiken voor advertenties, analyses of om je profiel te verrijken met adidas. Dit kan omvatten: alle socialemediagegevens die openbaar beschikbaar zijn, zoals je namen op sociale media, interacties en openbare berichten op sociale media, je 'vind-ik-leuks' en andere reacties, je contactpersonen op sociale media, je foto's die openbaar zijn of die je naar ons stuurt door ons te vermelden of door onze berichten op sociale media te volgen door gebruik te maken van 'namen' ('handles') of 'hashtags' en opmerkingen of berichten die je openbaar met ons of privé op sociale mediaplatforms hebt gedeeld. Ook kunnen we indirect informatie verkrijgen van socialemediabedrijven (Facebook, Google enz.) wanneer we op deze platforms adverteren, waaronder je deelname in en lidmaatschap van bepaalde onderwerpen en/of groepen, je profielinstellingen en je voorkeur en je gedrag op verschillende platforms die eigendom zijn van hetzelfde bedrijf.

 • Correspondentie

alle correspondentie die je hebt met de klantenserviceteams en/of onze medewerkers. Dit kan zijn: schriftelijke correspondentie met ons (e-mail, post of berichten naar onze platforms) en stemopname door de klantenservice wanneer we daar het recht toe hebben.

 • Beeld en opname

alle foto's, spraak- of video-opnamen die we hebben gemaakt of verkregen waar je bent geïdentificeerd. Deze kunnen zijn: CCTV-beelden, foto's genomen in onze winkels en/of op evenementen, video-opnamen gemaakt tijdens evenementen of specifieke interacties, stemopnames gemaakt tijdens evenementen of interacties (met uitzondering van correspondentie met de klantenservice) en afbeeldingen die je met ons deelt via sociale media.

 • Persoonlijke meningen

elke mening die je met ons deelt en die je standpunt en opmerkingen weergeeft. Dit kan zijn wanneer je ons feedback geeft en onze dienst of producten beoordeelt, of wanneer je deelneemt aan gesprekken over productonderzoek en -ontwikkeling.

 1. Hoe en waarom gebruiken we je persoonsgegevens (doel, verwerking, rechtsgrondslag)?

In dit gedeelte verstrekken we informatie over alle scenario's en redenen ('doelen') waarom we je persoonsgegevens (direct en indirect) kunnen verzamelen en gebruiken vanaf al onze platforms.

Doel: waarom verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens?

VERWERKING: wat doen we met je persoonsgegevens?

RECHTSGRONDSLAG: waarom mogen we je persoonsgegevens voor dit doel gebruiken?

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS: wat zijn de categorieën persoonsgegevens die we gebruiken om dit doel te bereiken, waaronder de persoonsgegevens die je ons voor dit doel hebt verstrekt, en de persoonsgegevens die we voor andere doeleinden hebben verkregen van andere bronnen?

Specifiek zijn dit de categorieën persoonsgegevens die je ons al dan niet hebt verstrekt voor dit specifieke doel, maar we hebben ze ofwel in bestand, ofwel verkregen van een andere bron voor een ander doel, en we weten dat ze aan jou gekoppeld zijn.

BEWAARPERIODE: hoelang bewaren we je persoonsgegevens voor elk doel?

CATEGORIEËN ONTVANGERS: met wie (soort dienstverleners of bedrijven) delen we je persoonsgegevens om het doel te bereiken?

  1. Cookiesverklaring': Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën

VERWERKING

Wanneer je de website van adidas bezoekt, slaan we gegevensverzamelaars zoals onder andere cookies, tags, pixels, tagcontainers en webbakens op in je browser om bepaalde gegevens over je huidige browsersessie te verkrijgen. Deze technologieën worden gezamenlijk door andere websites vaak als 'cookies' aangeduid. Via cookies kan onze website je acties en voorkeuren (zoals aanmelding, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) ook gedurende een periode onthouden, zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer je terugkeert naar de website of van de ene pagina naar de andere bladert. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, wat ook betekent dat hierop verschillende wettelijke grondslagen van toepassing zijn. Lees de onderstaande informatie om te begrijpen hoe we verschillende soorten cookies gebruiken om verschillende doelen te bereiken.

Beheer cookies in uw browser[GL1] 

Je kunt je browserinstellingen wijzigen om bepaalde cookies te verwijderen of om te voorkomen dat ze zonder je uitdrukkelijke toestemming op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De sectie ‘help’ in je browser biedt meer informatie over hoe je je cookie-instellingen kunt beheren.

Je kunt ook de optie "Uitloggen vanaf al mijn apparaten" in je accountsectie selecteren.

Hier vind je meer informatie over hoe dit bij jouw browser werkt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash-cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Google Chrome App: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Deze websites helpen je ook om te begrijpen hoe op cookies gebaseerde advertenties werken en hoe je je cookie-instellingen kunt beheren:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Afmeldingspagina Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Je kunt hier meer lezen over de wetten die het gebruik van 'cookies' regelen: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

   1. 'VERPLICHT': functionaliteit van de website en bedrijfsvoering.

We gebruiken 'verplichte cookies' voor de werking van onze website.

Dit omvat het opslaan van een unieke identificatie om je te beheren en te identificeren als unieke bezoeker van onze website en om je een consistente en nauwkeurige dienst te bieden.

Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat we de producten onthouden die je in je winkelwagentje hebt geplaatst of je taalvoorkeuren.

Deze cookies worden voor de duur van je surfsessie opgeslagen.

Zonder deze cookies kun je onze site niet goed bekijken.

We kunnen er met name het volgende mee doen:

 • Sitediagnose en -analyse

De technologie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site/app gebruiken. Bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's

 • Onderhoud van sitebeveiliging

De technologie wordt gebruikt om de veiligheid van de site en de gebruiker te waarborgen. Bijvoorbeeld een time-out voor een sessie om veiligheidsredenen.

 • Routering

De technologie wordt gebruikt om klanten door te verwijzen naar specifieke versies/applicaties van een dienst, zoals die kunnen worden gebruikt tijdens een technische migratie.

 • Laden site

De technologie wordt gebruikt om de site te laten laden. Zonder deze technologie wordt de site eenvoudigweg niet geladen en kunnen individuen een foutmelding krijgen wanneer ze proberen de site te laden.

 • Door gebruiker aangevraagde aanmelding voor meerdere sessies

De technologie wordt expliciet gevraagd door de gebruiker om gebruikers-ID's te onthouden of om ingelogd te blijven in meer dan één sessie.

 • Gebruikersidentificatie en authenticatie

De technologie wordt gebruikt voor gebruikersidentificatie en authenticatiedoeleinden: bijvoorbeeld om beveiligingstokens te beheren en door te geven aan verschillende diensten binnen een website om de status van de bezoeker te identificeren (bijvoorbeeld ingelogd of niet)

 • Essentieel functie-instrument

De technologie is essentieel om een gebruiker in staat te stellen door de site/app te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Bijvoorbeeld winkelmandjes en e-facturering: worden gebruikt om door de gebruiker ingevoerde tekst te onthouden, maatselectie te maken, aankopen toe te voegen aan "winkelwagentjes" of de gebruiker terug te navigeren naar de vorige pagina of een andere locatie op de site/app

 • A/B-testen - Ontwerp

De technologie wordt gebruikt voor het testen van ontwerpen. Het testen van variaties van het ontwerp, meestal met behulp van A/B- of multivariate testen, zodat de gebruiker van de website in de huidige en volgende sessies een consistente look en gevoel ervaart.

 • Bedrijfsanalyses voor niet-marketingsites/-apps

De technologie wordt gebruikt voor bedrijfsanalyses met betrekking tot niet-marketingactiviteiten op de website (zoals de prestaties van producten). Bijvoorbeeld webanalyse — waarbij de verzamelde gegevens beperkt zijn tot het gebruik door de website-exploitant, voor het beheren van de prestaties en het ontwerp van de site/app.

RECHTSGRONDSLAG        

VERPLICHT': functionaliteit van de website en bedrijfsvoering.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS          

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Gegevens over locatie

BEWAARPERIODE             

Duur van de browsersessie terwijl jij de website bezoekt of jouw sessie voortzet die zo lang duurt totdat je browsersessie verloopt.

Op elk moment

Je kunt deze cookies handmatig verwijderen door de verwijderinstructies van de browser die jij gebruikt in de browserinstelling te volgen.

Tealium [utag_main]

Tealium [utag_main]: We gebruiken Tealium  [utag_main] om te voldoen aan de bewaartermijn die voor elk cookie is ingesteld. Als jij ons gebruik van  [utag_main] handmatig verwijdert, blokkeert of op enigerlei wijze beperkt, kunnen de cookies langer in jouw browser worden opgeslagen dan de beoogde bewaarperiode die is gespecificeerd in deze verklaring en de cookielijst.

Raadpleeg onze Cookie Directory voor meer informatie over alle cookies die we op dit platform gebruiken: HIER[GL2] .

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

   1. 'FUNCTIONEEL': websiteverbetering en -prestaties.

We gebruiken 'functionele cookies' om de prestaties van onze website continu te verbeteren.

 

Dit omvat het gebruik van de gegevens die we van je hebben verzameld voor het volgende:

 • Bedrijfsanalyses voor niet-marketingsites/-apps

De technologie wordt gebruikt voor bedrijfsanalyses met betrekking tot niet-marketingactiviteiten op de website (zoals de prestaties van producten). Bijvoorbeeld webanalyse — waarbij de verzamelde gegevens beperkt zijn tot het gebruik door de website-exploitant, voor het beheren van de prestaties en het ontwerp van de site/app.

RECHTSGRONDSLAG        

Toestemming

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS          

Gegevens over identiteit

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Gegevens over locatie

BEWAARPERIODE

Browsing Session up to 24 months.

Op elk moment

Je kunt deze cookies handmatig verwijderen door de verwijderinstructies van de browser die jij gebruikt in de browserinstelling te volgen.

Tealium [utag_main]

Tealium [utag_main]: We gebruiken Tealium  [utag_main] om te voldoen aan de bewaartermijn die voor elk cookie is ingesteld. Als jij ons gebruik van  [utag_main] handmatig verwijdert, blokkeert of op enigerlei wijze beperkt, kunnen de cookies langer in jouw browser worden opgeslagen dan de beoogde bewaarperiode die is gespecificeerd in deze verklaring en de cookielijst..

Raadpleeg onze Cookie Directory voor meer informatie over alle cookies die we op dit platform gebruiken: HIER[GL3] .

CATEGORIEËN ONTVANGERS        

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

   1. 'MARKETING': websiteverbetering en -prestaties.

We gebruiken 'marketingcookies' die door onze advertentiepartners worden geleverd, zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze advertenties op het juiste moment en de juiste plaats aan je worden getoond. Deze cookies zijn permanent, maar werken een beperkte tijd. Deze cookies bevatten een unieke sleutel om de surfgewoonten van individuele gebruikers te onderscheiden. We gebruiken deze cookies ook om het aantal keren te beperken dat een bepaalde advertentie op een website aan een gebruiker wordt getoond en om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten. De identificatiecode die door deze cookies wordt opgeslagen, wordt door onze partners verstrekt. We kunnen dezelfde identificatiecode niet in onze eigen systemen gebruiken. We gebruiken deze cookies ook om advertenties weer te geven die relevant zijn voor je directe geografische locatie, bijvoorbeeld om je de dichtstbijzijnde winkel te tonen waar het product dat je bekijkt beschikbaar is.

Dit omvat het gebruik van de gegevens die we van je hebben verzameld voor het volgende:

 • Reclame van derden

De technologie wordt gebruikt om verzamelde consumentengegevens te delen met externe (niet-adidas) advertentieplatforms en uitgevers. Bijvoorbeeld: informatie delen met onze partners zoals Facebook, zodat we de gegevens voor onze advertenties op Facebook kunnen gebruiken – niet zodat Facebook het kan gebruiken voor andere adverteerders of gegevensverkopers, enz.

 • Gedragtracking - MARKETING

De technologie wordt gebruikt om apparaatgegevens van consumenten en gerelateerd internetgedrag (bijv. clickstream) te verzamelen

 • Analyse marketingprestaties

De technologie wordt gebruikt om het gedrag van een consument op de site of app te volgen met als doel de prestaties van onze marketingactiviteiten te verbeteren.

 • Marketingprecisie-analyse

De technologie wordt gebruikt om het gedrag en de voorkeur van consumenten te analyseren voor nauwkeuriger gerichte, gepersonaliseerde advertenties en digitale berichten, en andere marketing-ROI's. Bijvoorbeeld advertentieresponspercentages — waarbij de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het berekenen van responspercentages (klikfrequenties) om de effectiviteit van advertenties die zijn gekocht op een site buiten de bestemmingswebsite te verbeteren.

 • RTB – Realtime bieden

De technologie maakt realtime bieden ("RTB") mogelijk.

 

RECHTSGRONDSLAG        

Toestemming

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS          

Identiteitsgegevens (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiel apparaat

Locatiegegevens: deze worden verzameld door je surfgedrag te observeren

Gegevens over lidmaatschap (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

BEWAARPERIODE

Browsing Session up to 24 months.

Op elk moment

Je kunt deze cookies handmatig verwijderen door de verwijderinstructies van de browser die jij gebruikt in de browserinstelling te volgen.

Tealium [utag_main]

We gebruiken Tealium  [utag_main] om te voldoen aan de bewaartermijn die voor elk cookie is ingesteld. Als jij ons gebruik van  [utag_main] handmatig verwijdert, blokkeert of op enigerlei wijze beperkt, kunnen de cookies langer in jouw browser worden opgeslagen dan de beoogde bewaarperiode die is gespecificeerd in deze verklaring en de cookielijst.

Raadpleeg onze Cookie Directory voor meer informatie over alle cookies die we op dit platform gebruiken: HIER[GL4] .

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

Reclamebureaupartners

Platforms voor sociale media

Aanbieders van gerichte marketingdiensten

  1. Gebruikmaking van Online Shop

   1. Werking van website

VERWERKING

We onderzoeken al het verkeer naar onze websites en analyseren gegevens die door onze servers worden ontvangen om: a) de websites te beheren die verbonden zijn met ons domein en onze apps, b) fouten op te lossen om ervoor te zorgen dat de opmaak en het ontwerp op de juiste manier worden getoond, en c) fouten op te lossen om ervoor te zorgen dat de websites en apps goed functioneren en d) naleving van onze algemene voorwaarden te controleren.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS          

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

BEWAARPERIODE

Browsesessie

We hebben je gegevens nodig zolang je op de website bent. We bewaren ze voor de duur van je browsesessie.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

   1. Domein- en netwerkbeveiliging en gebruikersverificatie

VERWERKING

Om onze domeinen te beschermen, ongebruikelijke activiteiten te detecteren, beveiligingsrisico's te voorkomen en bezoekers van onze websites te beschermen tegen ongeoorloofde toegang (zoals hackers), onderzoeken we al het verkeer naar onze websites en verifiëren we aanmeldgegevens van gebruikers met tokens om de door jou verstrekte details te verifiëren en te vergelijken met andere beschikbare gegevens, zoals de referenties die je ons of andere platforms (zoals Facebook) rechtstreeks hebt verstrekt of gegevens die beschikbaar zijn in het publieke domein, zodat we ervoor kunnen zorgen dat alleen 'bevoegde' gebruikers toegang hebben tot onze websites.

reCAPTCHA

Op onze websites en apps maken we gebruik van reCaptcha (beheerd door Google) om de gebruikersidentiteit te verifiëren en onze platforms te beveiligen tegen schadelijke software (ook wel bekend als een 'bot'), die mogelijk onrechtmatige activiteiten uitvoert op ons platform. reCAPTCHA werkt door informatie over je hardware en software (bijvoorbeeld apparaat- en applicatiegegevens) te verzamelen. Deze gegevens worden gedeeld met Google voor analyse. Gegevens die door reCAPTCHA worden verzameld, zijn ook onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

BEWAARPERIODE

Browsesessie

We hebben je gegevens nodig zolang je op de website bent. We bewaren ze voor de duur van je browsesessie.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

   1. Permanent ingelogd

VERWERKING

Als je ervoor kiest om voortdurend ingelogd te zijn, hoef je niet elke keer dat je de website van adidas bezoekt in te loggen. Dit kan gedurende maximaal 30 dagen. Je persoonsgegevens worden door de website van adidas gebruikt om je persoonlijke informatie weer te geven: je e-mailadres wordt gebruikt tijdens het uitchecken om je via e-mail te informeren over de orderbevestiging, je voornaam wordt gebruikt voor personalisatie en je unieke identificatiecode kan worden gebruikt voor frontend analytics. Houd er rekening mee dat er geen toestemmingsstatus wordt opgeslagen.

Deze basisprofielgegevens worden tot 30 dagen opgeslagen in de browser die is gebruikt voor het inloggen binnen een toegangstoken. Het toegangstoken is een cookie alleen voor HTTP. Het token is 20 minuten geldig als de functie 'houd mij ingelogd' is geselecteerd. Na het verstrijken van het token is het niet langer mogelijk om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en is de ingelogde sessie voorbij. Voor permanent inloggen slaan we daarnaast een vernieuwingstoken op in de browser, dat kan worden gebruikt om het toegangstoken binnen een periode van 30 dagen te vernieuwen en de ingelogde sessie op die manier te verlengen. Als dit vernieuwingstoken ontbreekt (als je permanent inloggen niet hebt geselecteerd of als cookies zijn gewist), kan het toegangstoken niet worden vernieuwd. Je sessie kan dan niet worden verlengd en je wordt niet meer ingelogd.

Let op: als je hebt gekozen voor permanent inloggen kunnen je persoonlijke adresgegevens worden blootgesteld aan een onbevoegde derde als je vergeet om je af te melden voor permanent inloggen en op een publiek toegankelijk apparaat werkt.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

BEWAARPERIODE             

De informatie wordt maximaal 30 dagen in je browser bewaard. Je kunt de gegevens zelf verwijderen door je cookies uit je browser te verwijderen of door de optie 'Uitloggen op al mijn apparaten' in je accountgedeelte te selecteren.

CATEGORIEËN ONTVANGERS        

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

   1. Verkoop van adidas-producten, online en offline bestellingen

VERWERKING

Om je online bestellingen en/of bestellingen via de app te verwerken, je verschillende betaalopties en een soepele uitcheckprocedure te bieden, dien je ervoor te zorgen dat je betaling is ontvangen en dat je voldoet aan de vereisten onder onze algemene voorwaarden (3. Aankoopvoorwaarden) (voor de verkoop aan jou van de producten), waaronder factuurverwerking, levering, personalisatiediensten, vervangingen en terugbetalingen, klikken en verzamelen. Je bestelling kan niet worden voltooid als onze oplossingen voor opsporing van betalingsfraude je transactie als verdacht en mogelijk frauduleus bestempelen. Let op: het detectiesysteem voor betalingsfraude is een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit is vereist zodat we het contract met je kunnen afsluiten. Je hebt het recht om een menselijke beoordeling van deze beslissing aan te vragen en deze aan te vechten.

RECHTSGRONDSLAG        

Uitvoering van contract

Legitiem belang

Juridische verplichting

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over locatie

Maten

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

Correspondentie

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

BEWAARPERIODE

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn (10 jaar). We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Verkooppartners (indien van toepassing)

Aanbieders van productiediensten

Aanbieders van bezorgdiensten

Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen

Aanbieders van betalingsverwerking

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Opsporing van betalingsfraude

VERWERKING

We combineren de betalings-, aankoop- en transactiegegevens die je ons verstrekt met andere informatie die we verkrijgen via onze externe aanbieders van diensten inzake betalingsrisico's en fraudepreventie om ervoor te zorgen dat alle aankopen legitiem zijn en je onze producten niet in strijd met onze algemene voorwaarden aanschaft. Dit betekent dat we, afhankelijk van het resultaat van de analyse van je informatie, je bestelling kunnen afwijzen en je betaling kunnen weigeren. Dit is een geautomatiseerd besluitvormingsproces dat vereist is om ons verkoopcontract met je af te kunnen sluiten.

RECHTSGRONDSLAG        

Uitvoering van contract en legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

BEWAARPERIODE

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen

Aanbieders van betalingsverwerking

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Productlevering

VERWERKING

Zodra je met succes een bestelling hebt geplaatst, gebruiken we je contactgegevens (thuis- en/of verzendadres) en andere betalings-, aankoop- en transactiegegevens om je de producten te leveren die je hebt gekocht.

RECHTSGRONDSLAG

Uitvoering van contract

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit: naam

Contactgegevens: verzendadres

BEWAARPERIODE

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van bezorgdiensten

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Elektronisch traceren van leveringen

VERWERKING

Deze dienst wordt geleverd door onze aanbieders van bezorgdiensten en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanbieder van de bezorgdienst die op jouw leveradres bezorgt. Sommige aanbieders van bezorgdiensten bieden de mogelijkheid om je levering te volgen via diensten die rechtstreeks door onze bezorgpartners worden geleverd. Deze dienst wordt geleverd op basis van het legitieme belang van onze consumenten dat zij de ontvangst van hun pakketten kunnen organiseren. Bij sommige dienstverleners kan dit echter alleen met je toestemming mogelijk zijn. De dienst wordt beheerd op het platform van de bezorgpartner. Voor dit doel dien je hun privacyverklaring te lezen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang en, indien van toepassing, toestemming

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit: e-mailadres

Contactgegevens: telefoonnummer

Alle andere gegevens die je rechtstreeks en vrijwillig aan de bezorgpartner kunt verstrekken

BEWAARPERIODE

Zoals bepaald door onze bezorgpartner.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Aanbieders van bezorgdiensten

   1. Forretningsanalyser

VERWERKING

We moeten weten hoe we als bedrijf presteren. Dit is niet alleen in het belang van onze aandeelhouders, bestuursleden, medewerkers en onze partners, maar ook van onze consumenten. We stellen gegevensmodellen op voor verschillende analytische doeleinden en voeren met deze gegevensmodellen analyses uit zodat we inzicht krijgen hoe de verkoop van onze producten op verschillende markten verloopt, wat de populaire functies van onze producten zijn, wat wel of niet heeft gewerkt bij onze marketing- en advertentiecampagnes, onze strategie voor productontwerp en distributie, ons websiteontwerp en de algemene gebruikerservaring, zodat we onze bedrijfsstrategie kunnen vaststellen, implementeren en evalueren.

Dit omvat bijvoorbeeld het analyseren van gegevens om te begrijpen hoe gebruikers onze website bezoeken en de app gebruiken om ons ontwerp voor gebruikerservaringen te verbeteren, zodat je onze producten blijft kopen en met ons kunt communiceren op onze websites en toepassingen.

We verwijderen alle gegevens over identiteit die jou rechtstreeks identificeren (bijvoorbeeld je naam en e-mailadres) en gebruiken alleen ons interne unieke IP-adres als identificatie om eventuele privacyrisico's voor jou te minimaliseren.

 • Profilering (personalisatie)

We maken een profiel van jou aan door alle informatie die jij ons direct of indirect hebt verstrekt, te bundelen. Dit stelt ons in staat om een gepersonaliseerde interactie met jou tot stand te brengen die gebaseerd is op onze eerdere interactie en andere informatie die we kunnen gebruiken om jouw voorkeuren en afkeer uit af te leiden. Wanneer jij je aanmeldt of onze e-shop bezoekt met een e-mailadres dat in ons bestand staat, kunnen we items weergeven die specifiek voor jou zijn geselecteerd op basis van jouw profiel.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

 • Verbeteren gegevensmodellen

We maken gebruik van gegevenswetenschap, jouw profiel en persoonsgegevens om gegevensmodellen te creëren die ons kunnen helpen de logica in onze analyseactiviteiten te verbeteren. Deze geven ons meer inzicht in jouw opmerkingen en feedback, jouw interacties, voorkeuren en behoeften in onze producten en diensten. We zullen het gegevensmodel dat we met jouw profiel hebben gemaakt, vergelijken met andere vergelijkbare consumentenprofielen en categorieën om jouw voorkeur verder te voorspellen en te analyseren.

Je kunt hier meer te weten komen over hoe onze aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses analysediensten leveren met gebruik van jouw gegevens:

Adobe Analytics Data Collection: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

Gegevensverzameling via Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit: unieke consumentenidentificatie (alleen)

Maten

Gegevens over gedrag en voorkeuren

Gegevens over locatie

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Correspondentie

Interactie en activiteit op sociale media

Persoonlijke meningen

BEWAARPERIODE

Wanneer we analysediensten van de hierboven genoemde leveranciers gebruiken, moeten we gegevens bewaren gedurende de periode die door deze leveranciers is opgegeven. Je kunt de bewaartermijn die door de leveranciers wordt vermeld hier vinden:

Adobe Analytics: 36 maanden (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html )

Google Analytics: 38 maanden

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

We hebben de gegevens voor deze duur nodig om een nauwkeurige analyse van onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Potentiële kopers en investeerders

Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Klantenservice

VERWERKING

We verzamelen je persoonsgegevens om je vragen over je bestelling te beantwoorden, te informeren wanneer je gewenste product beschikbaar is (indien je hier om hebt gevraagd) en om via verschillende communicatiekanalen die we ter beschikking stellen, in te gaan op je vragen en opmerkingen, met inbegrip van vragen over je rechten in verband met je persoonsgegevens. Je vragen aan onze klantenservice worden geanalyseerd, zodat we je in de toekomst een waardevolle service kunnen bieden. Als je akkoord gaat met de opname kunnen we onze telefoongesprekken met jou vastleggen. We gebruiken deze uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

 • Verbeteren gegevensmodellen

We maken gebruik van gegevenswetenschap, jouw profiel en persoonsgegevens om gegevensmodellen te creëren die ons kunnen helpen de logica in onze analyseactiviteiten te verbeteren. Deze geven ons meer inzicht in jouw opmerkingen en feedback, jouw interacties, voorkeuren en behoeften in onze producten en diensten. We zullen het gegevensmodel dat we met jouw profiel hebben gemaakt, vergelijken met andere vergelijkbare consumentenprofielen en categorieën om jouw voorkeur verder te voorspellen en te analyseren.

RECHTSGRONDSLAG

Legitiem belang

Toestemming (voor het opnemen van onze telefoongesprekken)

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over locatie

Maten

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

Correspondentie

Afbeelding en opnames (alleen met jouw toestemming)

BEWAARPERIODE

Wettelijke verjaringstermijn: 2 jaar

We zijn verplicht de informatie te bewaren met het oog op mogelijke juridische geschillen.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Verkooppartners (indien van toepassing)

Aanbieders van bezorgdiensten

Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen

Aanbieders van betalingsverwerking

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

  1. Weergave gerichte advertenties en verzenden geïndividualiseerde marketingberichten

   1. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (aanmelding voor nieuwsbrief)

VERWERKING

We sturen je marketingberichten waarvan we denken dat je ze interessant vindt naar het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt of via push-berichten indien je de app hebt geïnstalleerd. Om je 'gepersonaliseerde' berichten te sturen, observeren we je online (en soms, indien van toepassing, offline) gedrag en analyseren we je gedrag met behulp van analyses om zo goed mogelijk in te schatten in welke productlijnen je geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarmee je je voordeel zou kunnen doen. Dit vereist dat we verschillende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen. We gebruiken verschillende analysehulpmiddelen om te begrijpen wat je gedrag betekent voor je voorkeur en afkeuring van onze verschillende productlijnen en om de impact (succespercentages) van de aan jou geleverde berichten te begrijpen.

 • Profilering (doelgroepbeheer)

We maken een profiel van jou aan door alle informatie die jij ons direct of indirect hebt verstrekt, te bundelen. Dit stelt ons in staat om een gepersonaliseerde interactie met jou tot stand te brengen die gebaseerd is op onze eerdere interactie en andere informatie die we kunnen gebruiken om jouw voorkeuren en afkeer uit af te leiden. We gebruiken technologieën voor doelgroepbeheer om ervoor te zorgen dat de juiste berichten en informatie jou op het juiste moment via het juiste kanaal bereiken. Dit omvat het sturen van marketingberichten over aanbiedingen en producten of jou aanspreken via digitale media met behulp van advertenties op adidas-merkplatforms. De mate van personalisatie is afhankelijk van de toestemming die jij ons hebt gegeven.

 • Marketinganalyse

We gebruiken jouw gegevens voor verschillende analytische doeleinden zodat we beter begrijpen: a) hoe jij door onze platforms bladert en deze gebruikt; b) in welke producten jij geïnteresseerd bent; c) welke functies van onze producten en platforms jij leuk vindt; d) de kwaliteit van onze diensten, inclusief klantenservice, marketing- en reclamecampagnes die aan jou zijn gericht, en jouw reactie op deze diensten; e) ons product- en websiteontwerp; f) en of de algehele gebruikerservaring voor jou heeft gewerkt of niet. We gebruiken deze analyse om de relevantie van onze marketingcommunicatie aan jou en de kwaliteit van onze personalisatie-ervaring via onze kanalen en platforms te verbeteren.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

 • Verbeteren gegevensmodellen

We maken gebruik van gegevenswetenschap, jouw profiel en persoonsgegevens om gegevensmodellen te creëren die ons kunnen helpen de logica in onze analyseactiviteiten te verbeteren. Deze geven ons meer inzicht in jouw opmerkingen en feedback, jouw interacties, voorkeuren en behoeften in onze producten en diensten. We zullen het gegevensmodel dat we met jouw profiel hebben gemaakt, vergelijken met andere vergelijkbare consumentenprofielen en categorieën om jouw voorkeur verder te voorspellen en te analyseren.

RECHTSGRONDSLAG

Instemming

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over locatie

Maten (indien beschikbaar voor adidas)

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)

Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

BEWAARPERIODE

We bewaren deze zolang je je instemming niet intrekt om e-mails aan je te sturen of zolang je geen bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor e-mailmarketing

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (via bestaand contract)

VERWERKING

Wanneer je onze producten koopt of een contract met ons afsluit, beschouwen we dat als een indicatie van interesse in onze producten, diensten, promotieacties en verschillende aanbiedingen. We sturen je marketingberichten waarvan we denken dat je ze interessant vindt naar het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt of via push-berichten indien je de app hebt geïnstalleerd. Om je 'gepersonaliseerde' berichten te sturen, observeren we je online (en soms, indien van toepassing, offline) gedrag en analyseren we je gedrag met behulp van analysehulpmiddelen om zo goed mogelijk in te schatten in welke productlijnen je geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarmee je je voordeel zou kunnen doen. Dit vereist dat we verschillende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen. We gebruiken verschillende analysehulpmiddelen om te begrijpen wat je gedrag betekent voor je voorkeur en afkeer van onze verschillende productlijnen en om de impact (succespercentages) van de aan jou geleverde berichten te begrijpen.

 • Profilering (doelgroepbeheer)

We maken een profiel van jou aan door alle informatie die jij ons direct of indirect hebt verstrekt, te bundelen. Dit stelt ons in staat om een gepersonaliseerde interactie met jou tot stand te brengen die gebaseerd is op onze eerdere interactie en andere informatie die we kunnen gebruiken om jouw voorkeuren en afkeer uit af te leiden. We gebruiken technologieën voor doelgroepbeheer om ervoor te zorgen dat de juiste berichten en informatie jou op het juiste moment via het juiste kanaal bereiken. Dit omvat het sturen van marketingberichten over aanbiedingen en producten of jou aanspreken via digitale media met behulp van advertenties op adidas-merkplatforms. De mate van personalisatie is afhankelijk van de toestemming die jij ons hebt gegeven.

 • Marketinganalyse

We gebruiken jouw gegevens voor verschillende analytische doeleinden zodat we beter begrijpen: a) hoe jij door onze platforms bladert en deze gebruikt; b) in welke producten jij geïnteresseerd bent; c) welke functies van onze producten en platforms jij leuk vindt; d) de kwaliteit van onze diensten, inclusief klantenservice, marketing- en reclamecampagnes die aan jou zijn gericht, en jouw reactie op deze diensten; e) ons product- en websiteontwerp; f) en of de algehele gebruikerservaring voor jou heeft gewerkt of niet. We gebruiken deze analyse om de relevantie van onze marketingcommunicatie aan jou en de kwaliteit van onze personalisatie-ervaring via onze kanalen en platforms te verbeteren.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

 • Verbeteren gegevensmodellen

We maken gebruik van gegevenswetenschap, jouw profiel en persoonsgegevens om gegevensmodellen te creëren die ons kunnen helpen de logica in onze analyseactiviteiten te verbeteren. Deze geven ons meer inzicht in jouw opmerkingen en feedback, jouw interacties, voorkeuren en behoeften in onze producten en diensten. We zullen het gegevensmodel dat we met jouw profiel hebben gemaakt, vergelijken met andere vergelijkbare consumentenprofielen en categorieën om jouw voorkeur verder te voorspellen en te analyseren.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over locatie

Maten (indien beschikbaar voor adidas)

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)

Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

BEWAARPERIODE

We bewaren deze zolang je je instemming niet intrekt om e-mails aan je te sturen of zolang je geen bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Aanbieders van ondersteuning voor e-mailmarketing

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

   1. Via sociale media verkrijgen van User-Generated Content ('UGC', gebruiker-gegenereerde inhoud)

VERWERKING

We nodigen je uit om ons je afbeeldingen te verstrekken via socialemediaplatforms door specifieke instructies te volgen zoals '#yesadidas'. We gebruiken de door jou verstrekte afbeeldingen voor onze campagnecommunicatie. We zullen rechten inzake je afbeelding verkrijgen via een licentieovereenkomst in de vorm van onze algemene voorwaarden. Door je afbeeldingen via socialemediaplatforms bij ons in te dienen, ga je ermee akkoord dat we je afbeeldingen gebruiken zoals is beschreven in de licentieovereenkomst.

RECHTSGRONDSLAG

Uitvoering van contract

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Identiteitsgegevens: je naam op sociale media

Community-gegevens: afbeeldingen, video's, opmerkingen, geluidsopnamen en andere bestanden die worden aangeboden via het socialemediaplatform dat adidas promoot

Interactie en activiteit op sociale media

BEWAARPERIODE

Duur van de licentie-overeenkomst en wettelijke verjaringstermijn in geval van geschillen.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Evenementpartners (indien van toepassing)

Partners voor UGC-ondersteuning

Reclamebureaupartners

Platforms voor sociale media

Aanbieders van IT-cloudoplossingen (indien van toepassing)

  1. Beheer van Lidmaatschapsprogramma's en organisatie van evenementen en activiteiten van adidas

   1. Lidmaatschapsbeheer van de Creators Club, waar van toepassing

Please note this section only applies if you are joining adidas Creators Club to become a Creators Let op: dit gedeelte is alleen van toepassing als je je aanmeldt bij de adidas Creators Club om lid te worden van de Creators Club. Dit geldt ook wanneer je een account aanmaakt op de Running- en Training-apps van adidas.

VERWERKING

Wanneer je lid wordt van de Creators Club van adidas, gebruiken we de hierboven vermelde gegevens om je lidmaatschap te onderhouden en te beheren zoals is omschreven in de algemene voorwaarden van de Creators Club. We gebruiken je gegevens ook om met je te communiceren.

In het bijzonder worden je persoonsgegevens gebruikt om:

a)            je clubpunten te berekenen om je beloningen toe te kennen;

b)            je toegang te verlenen tot speciale aanbiedingen en promoties;

c)            je uitnodigingen voor exclusieve evenementen te sturen;

d)            je toegang te verlenen tot producten met een beperkte oplage;

e)            je toegang te verlenen tot een Premium Runtastic-abonnement wanneer je daarvoor in aanmerking komt;

f)             je verzendadres en betaalgegevens op te slaan om online betalen en betalen in de app te versnellen;

g)            je volledige bestelgeschiedenis op te slaan, zodat je deze op elk moment kunt openen; en

h) je in staat te stellen je bestelling te traceren via je account;

i)             je berichten te sturen over je accountstatus (niveau omhoog en/of omlaag);

j)             je berichten te sturen over je beloning en hoe je deze kunt ophalen;

k)            je berichten te sturen over hoe je clubpunten kunt verzamelen of je niveau kunt behouden, waaronder promotionele berichten over je producten en diensten (je kunt je op elk moment uitschrijven voor dit bericht door gebruik te maken van de functie 'Uitschrijven' in het bericht.)

Wanneer je je lidmaatschaps-ID van de Creators Club gebruikt, ontvangen we de gegevens om beloningspunten voor je te berekenen, zoals wanneer je een aankoop doet in deelnemende adidas-winkels. Je gegevens worden gedeeld met Creators Club-partners die bepaalde beloningen verstrekken volgens de algemene voorwaarden van de Creators Club of de bevestiging leveren die we nodig hebben om je punten toe te kennen.

Als lid van de Creators Club ontvang je e-mailmarketingberichten van adidas. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven hiervoor via de functie 'Uitschrijven' in het bericht.

Je kunt je Creators Club-lidmaatschap ook gebruiken in adidas-apps. Wanneer je adidas-apps gebruikt met je Creators Club-lidmaatschap, gebruiken we push-meldingen binnen de app om gegevens over je lidmaatschap of promotionele activiteiten en aanbiedingen te communiceren. Je kunt push-meldingen op elk gewenst moment uitschakelen via 'Instellingen' op je mobiele apparaten. Als je push-meldingen uitschakelt, moeten we echter mogelijk via e-mail contact met je opnemen voor belangrijke berichten met betrekking tot je lidmaatschap.

 • Profilering (doelgroepbeheer)

We maken een profiel van jou aan door alle informatie die jij ons direct of indirect hebt verstrekt, te bundelen. Dit stelt ons in staat om een gepersonaliseerde interactie met jou tot stand te brengen die gebaseerd is op onze eerdere interactie en andere informatie die we kunnen gebruiken om jouw voorkeuren en afkeer uit af te leiden. We gebruiken technologieën voor doelgroepbeheer om ervoor te zorgen dat de juiste berichten en informatie jou op het juiste moment via het juiste kanaal bereiken. Dit omvat het sturen van marketingberichten over aanbiedingen en producten of jou aanspreken via digitale media met behulp van advertenties op adidas-merkplatforms. De mate van personalisatie is afhankelijk van de toestemming die jij ons hebt gegeven.

 • Marketinganalyse

We gebruiken jouw gegevens voor verschillende analytische doeleinden zodat we beter begrijpen: a) hoe jij door onze platforms bladert en deze gebruikt; b) in welke producten jij geïnteresseerd bent; c) welke functies van onze producten en platforms jij leuk vindt; d) de kwaliteit van onze diensten, inclusief klantenservice, marketing- en reclamecampagnes die aan jou zijn gericht, en jouw reactie op deze diensten; e) ons product- en websiteontwerp; f) en of de algehele gebruikerservaring voor jou heeft gewerkt of niet. We gebruiken deze analyse om de relevantie van onze marketingcommunicatie aan jou en de kwaliteit van onze personalisatie-ervaring via onze kanalen en platforms te verbeteren.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

 • Verbeteren gegevensmodellen

We maken gebruik van gegevenswetenschap, jouw profiel en persoonsgegevens om gegevensmodellen te creëren die ons kunnen helpen de logica in onze analyseactiviteiten te verbeteren. Deze geven ons meer inzicht in jouw opmerkingen en feedback, jouw interacties, voorkeuren en behoeften in onze producten en diensten. We zullen het gegevensmodel dat we met jouw profiel hebben gemaakt, vergelijken met andere vergelijkbare consumentenprofielen en categorieën om jouw voorkeur verder te voorspellen en te analyseren.

RECHTSGRONDSLAG

Uitvoering van contract

Legitiem belang (e-mailmarketingberichten)

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Gegevens over lidmaatschapsbeheer

Gegevens over identiteit

Contactgegevens

Gegevens over browsen

Gegevens over mobiele apparaten

Correspondentie

Afbeelding en opnames (indien beschikbaar voor adidas)

Persoonlijke meningen (indien beschikbaar voor adidas)

Maten (indien beschikbaar voor adidas)

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)

Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)

Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

BEWAARPERIODE

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Potentiële kopers en investeerders

Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

Creators Club-partners

  1. Verbeteren en ontwikkelen van merkproducten en -services van adidas

   1. Productonderzoek en -ontwikkeling

VERWERKING

We voeren analyses uit om onze producten en diensten te verbeteren. Dit omvat het stellen van vragen in enquêtes, verzoeken om feedback, om onze producten te testen en ons een beoordeling te geven, andere serviceproviders verzoeken om markt- en productonderzoek voor ons uit te voeren en het uitproberen van nieuwe technologieën in ons product die mogelijk persoonsgegevens verzamelen om de concurrentie voor te blijven. We bewaren deze gegevens op basis van ons 'legitieme belang'. Als je deelneemt aan een productbeoordeling of enquête, stem je er daarom mee in dat dit ons legitieme belang is. Als het mogelijk is voor het specifieke project of als je bezwaar maakt tegen dit rechtmatige belang, zullen we alle identiteits-, contact- of mobiele apparaat-gegevens verwijderen, zodat de informatie niet kan worden gebruikt om je te identificeren, en niet langer je persoonsgegevens zijn, en als 'geanonimiseerd' wordt beschouwd.

 • Gegevensverrijking

We creëren een enkel, uniform consumentenprofiel van jou door alle persoonsgegevens die jou identificeren, te matchen. Dit omvat persoonsgegevens die we direct of indirect van jou hebben verzameld via digitale media of offline, de feedback die jij ons geeft, jouw interactie en communicatie met ons via onze verschillende platforms en communicatiekanalen.

RECHTSGRONDSLAG        

Legitiem belang

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Maten (alleen indien vereist voor het project)

Identiteitsgegevens (alleen indien vereist voor het project)

Contactgegevens (alleen indien vereist voor het project)

Locatiegegevens (alleen indien vereist voor het project)

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (alleen indien vereist voor het project)

Interactie en activiteit op sociale media (alleen indien vereist voor het project)

Gegevens over browsen (alleen indien vereist voor het project)

Gegevens over mobiel apparaat (alleen indien vereist voor het project)

Correspondentie (alleen indien vereist voor het project)

Gegevens over gedrag en voorkeuren (alleen indien vereist voor het project)

BEWAARPERIODE

De vermelde duur van het project en de wettelijke bewaarperiode om onze rechten inzake intellectueel eigendom te beschermen.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Potentiële kopers en investeerders

Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

Aanbieders van productiediensten

Aanbieders van IT-cloudoplossingen

  1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen

   1. Wettelijke verplichting, samenwerking met wetshandhavings- en regelgevende instanties (waaronder rechtbanken)

VERWERKING

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verstrekken vanwege nationale en openbare veiligheidsredenen, misdaadpreventie, onderzoek en vervolging, anti-witwassen van geld, gerechtelijke procedures, bescherming van rechten en vrijheden van andere personen en tenuitvoerlegging van civiele vorderingen, leveren we gegevens zoals wordt verzocht door de autoriteiten of partijen zodra we ervan overtuigd zijn dat het verzoek wettelijk verplicht is. We kunnen je mogelijk niet informeren als dit wettelijk wordt opgelegd.

RECHTSGRONDSLAG

Juridische verplichting

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Alle categorieën persoonsgegevens zoals hierom wordt verzocht door de handhavingsautoriteit.

BEWAARPERIODE

Zolang de wet dit vereist.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

Lokale en nationale overheden, inclusief belastingautoriteiten

Lokale en nationale rechterlijke macht

Lokale en nationale instanties voor wetshandhaving

   1. Bewijs – contractgeschil en/of wettelijke naleving

VERWERKING

We moeten bewijs bewaren in geval van een contractueel geschil, of om onszelf te verdedigen in geval van onderzoeksaudits of geschillen en klachten over de naleving van de privacy, waaronder hoe we je individuele rechten hebben behandeld.

RECHTSGRONDSLAG

Juridische verplichting

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Alle categorieën persoonsgegevens die als bewijs moeten worden gebruikt

BEWAARPERIODE

Wettelijke verjaringstermijn afhankelijk van de contractuele periode en/of de wettelijke vereiste

CATEGORIEËN ONTVANGERS

Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

 1. Ontvangers van je persoonsgegevens

Via de onderstaande instructies voor verantwoordelijke entiteiten vind je een lijst met gegevensontvangers die je persoonsgegevens verwerken. De lijst kan indien nodig worden gewijzigd.

BEDRIJF - DIENST

adidas International Marketing B.V. - Webshopuitvoering en marketingdiensten

Demandware Inc.| VS - Websitehosting

Klarna | Zweden - Betalingsprocessen

Adyen | Nederland - Betalingsprocessen

InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Wit-Rusland - Websiteontwikkeling

Adobe Analytics | Ierland, Google Analytics | VS - Webanalyse

Sprinklr | VS, Olapic Inc. | VS - Analyse van sociale media

Flurry | VS, Apps Flyer | Israël - Analyse van mobiele apps

Qualtrics LLC | VS – Onderzoek, Net Promoter Score

act.3 | Duitsland, cip Trademarketing GmbH | Duitsland - Evenementenbeheer

Neolane Ltd. | Frankrijk - Marketing

Batterii LLC | VS - Consumenteninzichten

TBWA Worldwide Inc. | VS, Media Monk Nederland, IRIS | Australië - CRM-bureaus

Olapic, Inc. | VS - Ondersteuningspartners UGC

adidas gelieerde bedrijven | wereldwijd - Consumentrelatiebeheer

Teleperformance | Duitsland - Klantenservice

DHL | Duitsland - Levering van producten

Feedzai | Duitsland - Fraudepreventie

PayPal | VS - Betaaldienst

Apple Pay, Google Pay | VS - Mobiele betalingen

Facebook (WhatsApp, Instagram) | VS - Interactie op sociale media

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Ierland - Interactie op sociale media

Twitter | VS - Interactie op sociale media

Google | VS - Interactie op sociale media

Google Analytics | VS - Analyses

Adobe Analytics | VS - Analyses

Anatwine Limited | VK - Klantervaring

MediaCom | VK - Advertentiepartner

Salesforce - CRM-software | Gegevensanalyses

Wunderman - E-mailmarketingdiensten

Stuffstr Limited - Doorverkooppartner

Webhelp – Aanbieder van klantenservice

Fit Analytics GmbH – Aanbieder van maatadvies

Bazaarvoice, Inc | VS – Aanbieder die beoordelingen analyseert

mParticle Inc. | VS – Analyses van mobiele apps

Amplitude Inc. | VS – Analyses van mobiele apps

Appsflyer Ltd | Israël – Analyses van mobiele apps

Visenze Pte. Ltd | Singapore - Visuele zoekmachine

Vyking Limited | VK - Dienstverlener augmented reality

Wanneer je persoonsgegevens via adidas-platforms, -toepassingen of elders door niet-adidas-gegevensverantwoordelijken worden gebruikt voor hun eigen doeleinden, raden we aan dat je de privacyverklaring raadpleegt van de niet-adidas-gegevensverantwoordelijke voor meer informatie over hoe deze met je persoonsgegevens omgaan.

 1. Wat doet adidas wanneer we je persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven?

Afhankelijk van de verwerking van persoonsgegevens, worden je persoonsgegevens met verschillende 'categorieën ontvangers' gedeeld. Wanneer de ontvanger zich buiten de EU/EER bevindt, hebben we de vereiste maatregelen geïmplementeerd, zoals het ondertekenen van de standaard contractbepalingen van de EU die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de juiste veiligheidswaarborgen.

 1. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de risico's te beheersen die overeenkomen met ons gebruik van je persoonsgegevens, waaronder verlies, wijziging van of ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, zodat je je rechten kunt uitoefenen. We eisen via contractuele overeenkomsten van onze serviceaanbieders dat deze hetzelfde doen. Je dient er echter rekening mee te houden dat elke doorgifte van je persoonsgegevens via internet op eigen risico plaatsvindt. We kunnen je persoonsgegevens alleen beschermen als we hierover beschikken.

 1. Algemene vragen, ondersteuning

adidas KLANTENSERVICE: (https://adidas.nl/help)

Als je algemene vragen hebt of onmiddellijk hulp en ondersteuning nodig hebt met betrekking tot je rechten of hoe we je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt hun contactgegevens en -kanalen vinden door te klikken op deze link: https://adidas.nl/help.

LOKALE AUTORITEITEN

Als je vragen hebt over je rechten, raadpleeg dan de websites en kantoren van je lokale autoriteiten.

Hoe neem je contact op met de verantwoordelijke entiteiten en onze functionaris voor gegevensbescherming?

 1. Hoe neem je contact op met de verantwoordelijke entiteiten en onze functionaris voor gegevensbescherming?

Dataprotection@adidas.com

Global Legal (Privacy) | DPO

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Duitsland


 

Privacyverklaring bijgewerkt

Laatst bijgewerkt op 12-11-2020

 

Reebok is een merk van adidas AG (Adi-Dassler Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland). De website en de app die je bezoekt, worden beheerd door verantwoordelijke entiteiten van adidas in het land waar deze website en/of app is geregistreerd.

 

Deze privacyverklaring ('verklaring') bevat informatie over hoe adidas ('adidas', 'wij', 'we', 'ons') jouw 'persoonsgegevens' (door jou of anderen verstrekte informatie die we aan jou kunnen koppelen) verzamelt en gebruikt. We raden je aan om deze verklaring en andere privacyverklaringen die regelmatig door ons worden gepubliceerd, te bekijken. Ze kunnen namelijk zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om de nieuwste ontwikkelingen weer te geven.

 

Deze verklaring is van toepassing op de verschillende doeleinden waarvoor en scenario's waarin je persoonsgegevens worden verzameld. Dit gebeurt rechtstreeks via onze websites dan wel via apps die worden beheerd door de verantwoordelijke entiteiten die in deze verklaring worden genoemd. Deze verklaring is ook van toepassing wanneer je persoonsgegevens worden verkregen uit andere bronnen die niet rechtstreeks van jou afkomstig zijn, en worden gebruikt door de verantwoordelijke adidas-entiteiten en anderen. Je persoonsgegevens worden gebruikt voor alle scenario's die in deze verklaring worden beschreven, indien en waar we de toestemming en het recht ('rechtsgrondslag') hebben om dit te doen. Wanneer het scenario uitsluitend van toepassing is op een specifiek platform dat we beheren, wordt de naam van het platform aan het einde van de titel tussen de volgende haakjes geïdentificeerd: KOPTEKST - {naam van platform}.

 

Lees de algemene informatie en de specifieke scenario's door te klikken op de relevante rubrieken hieronder. Je dient ook eventuele aanvullende privacyverklaringen te lezen die worden weergegeven wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, aangezien deze gegevens bevatten over het specifieke scenario dat mogelijk niet onder deze verklaring valt.

 

Als je onze platforms bezoekt en via een Virtual Private Network (ook bekend als 'VPN') met ons communiceert in een land dat niet je huidige of woonland is, bekijk dan ook de privacyverklaring op dat specifieke platform of portaal om erachter te komen hoe de verantwoordelijke entiteiten, onze gelieerde merken en dochterondernemingen van adidas in dat land je persoonsgegevens gebruiken en beschermen. Dit geldt ook als je aankopen doet.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven en de naleving van lokale privacywetgeving en de AVG, zijn de volgende adidas-entiteiten verantwoordelijk:

 • adidas AG - Adi-Dassler Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland ('adidas AG')
 • adidas Benelux B.V. – Plesmanstraat 1, Sports Business Centre / Showrooms 10 & 11, Leusden, 3833 LA, Nederland ('Lokale verkoopentiteit')

Ook voor de doeleinden van:

 • Verkoop van adidas-producten, online en offline bestellingen
 • Productonderzoek en -ontwikkeling

 

De hieronder vermelde entiteiten van adidas zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens:

 • adidas AG
 • Lokale verkoopentiteit
 • adidas International Trading AG - Am Platz 1b, Root D4, Luzern, 6039, Zwitserland

 

Onder de AVG en lokale privacywetgeving staan ze bekend als de 'gezamenlijke gegevensverantwoordelijken' van adidas. Ze zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om te bepalen waarom ('doeleinde'), hoe ('verwerking') en of ('rechtsgrondslag') we je persoonsgegevens gebruiken. Voor een eenvoudiger begrip noemen we ze in deze verklaring 'verantwoordelijke entiteiten'.

 

Voor sommige scenario's die in deze verklaring worden beschreven, kunnen andere adidas- en/of niet-adidas-entiteiten ook verantwoordelijk zijn voor het gebruik van je persoonsgegevens; zie het specifieke scenario voor meer informatie.

 

 1. Hoe oefen je je rechten uit wat betreft je persoonsgegevens?

Je hebt alle rechten die hieronder worden beschreven voor al je persoonsgegevens die aan verantwoordelijke entiteiten zijn verstrekt. Lees en volg de instructies om je rechten op tijd uit te oefenen. Als een niet-adidas-bedrijf onafhankelijk verantwoordelijk is voor je persoonsgegevens, moet je contact opnemen met het niet-adidas-bedrijf en hun privacyverklaring lezen om je rechten bij hen uit te oefenen. Je verzoek kan niet worden verwerkt als we je identiteit niet kunnen verifiëren. Om alle persoonsgegevens en rechten van onze klanten te beschermen, kunnen we aanvullende verificatievragen stellen als we gerede twijfels hebben over je identiteit.

 

 1. Een elektronische kopie van al je persoonsgegevens krijgen bij de verantwoordelijke entiteiten.
 2. Een draagbaar bestand krijgen van de persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, zodat je deze met een ander bedrijf kunt delen.
 • Je account en alle persoonsgegevens die verbonden zijn met je e-mailadres verwijderen.

 

Deze verzoeken worden verwerkt door onze geautomatiseerde oplossing. Lees en volg de onderstaande instructies om je verzoek in te dienen. Als je hulp nodig hebt om de oplossing te gebruiken of om je identiteit te verifiëren, neem dan contact op met onze lokale klantenservice (https://www.reebok.nl/help).

 

WEBSITES

 • Op onze websites waar deze privacyverklaring wordt weergegeven: scrol naar beneden onderaan de pagina, KLIK OP DE LINK 'BEHEER GEGEVENS' en volg de instructies op het scherm. Om juridische en veiligheidsredenen wordt je verzoek niet verwerkt als we niet kunnen verifiëren dat jij de persoon bent die wordt geïdentificeerd door de persoonsgegevens die we in ons bestand hebben.
 • Als je een kopie wilt bekijken en ontvangen van de informatie gerelateerd aan je bestelling en/of transactie vóór en nadat je bestelling is geleverd, scrol dan naar bovenaan de pagina en KLIK OP 'BESTELLINGSSTATUS'. Om de informatie te verkrijgen, moet je het bestelnummer en het e-mailadres opgeven dat is gebruikt om de bestelling te doen. Als je van verschillende adidas-sites hebt gekocht, zal je deze procedure op alle websites moet herhalen om de bestelling te kunnen bekijken die je op die specifieke website hebt geplaatst.

APPS

 • In adidas-apps waar deze privacyverklaring wordt weergegeven: ga naar 'INSTELLINGEN' en klik op ' ACCOUNT BEHEREN', selecteer je verzoek en volg de instructies op het scherm om verder te gaan met je verzoek.
 • Als je een kopie wilt bekijken en ontvangen van de informatie gerelateerd aan je bestelling en/of transactie vóór en nadat je bestelling is geleverd, klik op 'BESTELLINGEN'. Als je een aankoop hebt gedaan in verschillende land-/locatie-instellingen, zal je deze procedure moeten herhalen door je landinstelling te wijzigen en het verzoek in te dienen vanuit het land waar je de bestelling hebt geplaatst. Deze informatie wordt op basis van je verzoek verwijderd en vanwege wettelijke en contractuele vereisten 10 jaar bewaard. Raadpleeg onze sectie 'Verkoop van adidas-producten' voor meer informatie.

 

 1. Inzage in je persoonsgegevens

Bekijk de informatie in deze privacyverklaring om erachter te komen: a) waarom we over je persoonsgegevens beschikken; b) over welke categorieën gegevens we beschikken; c) wat we doen met je persoonsgegevens; d) wie toegang heeft tot je persoonsgegevens (en waar deze zich bevinden); e) waarnaar je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven; f) hoelang we je persoonsgegevens bewaren; g) hoe we je persoonsgegevens hebben verkregen in het geval dat je ze niet rechtstreeks aan ons hebt verstrekt ; h) je rechten onder de toepasselijke wetgeving en de mogelijkheid om de verwerking te beperken; en i) of we je persoonsgegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming; en j) in sommige gevallen heb je het recht om te weten hoe onze geautomatiseerde besluitvorming werkt, als het besluit je aanzienlijk beïnvloedt.

 

 1. Ervoor zorgen dat je persoonsgegevens juist zijn

Neem contact op met de klantenservice (https://www.reebok.nl/help) om eventuele wijzigingen in je gegevens door te voeren en ga naar je account bij adidas om direct wijzigingen door te voeren.

 

 1. Afmelden voor onze e-mailmarketingberichten

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze e-mailmarketingberichten. Gebruik de functie 'Afmelden' onderaan elk e-mailmarketingbericht.

 

 • Beperken hoe we je persoonsgegevens gebruiken
 • Je toestemming intrekken
 1. Bezwaar maken wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van een 'legitiem belang' (met inbegrip van het afmelden voor directmarketingberichten)
 2. Een beslissing aanvechten die uitsluitend wordt gegenereerd door een geautomatiseerd besluitvormingsproces zonder menselijke tussenkomst
 3. Algemene hulp

 

Neem contact op met onze klantenservice (https://www.reebok.nl/help) voor algemene ondersteuning. Je kunt hun contactgegevens vinden in de sectie 'VRAAG ONZE KLANTENSERVICE' via HELP.

 

 • Een klacht indienen bij je lokale toezichthouder voor gegevensbescherming

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit als je niet tevreden bent met de manier waarop we een van je hierboven vermelde rechten hebben behandeld.

 

We vragen je om je zorgen en klachten over hoe we met je individuele rechten omgaan en je persoonsgegevens gebruiken, eerst te melden en te bespreken met ons privacyteam en onze functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt dit doen door te schrijven naar onze adidas Privacy Compliance Query and Complaint Inbox (dataprotection@adidas.com), zodat we je zorgen en klachten snel kunnen behandelen en hopelijk oplossen.

 

Als de hier vermelde rechten niet duidelijk voor je zijn, neem dan contact op met je lokale autoriteit om zo goed mogelijk te begrijpen wat je rechten inzake persoonsgegevens volgens de wet betekenen.

 

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we ('categorieën persoonsgegevens)?

Meestal verstrek je ons je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. Soms kunnen deze persoonsgegevens echter ook voor andere doeleinden worden gebruikt als we het recht en de toestemming hebben ('rechtsgrondslag') om dit te doen. Indien dit wettelijk toegestaan is, kunnen we je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden ook van andere bedrijven of bronnen gebruiken. Bekijk de categorieën van persoonsgegevens hieronder om beter inzicht te krijgen hoe we je persoonsgegevens gebruiken. De categorieën omvatten persoonsgegevens die je direct en indirect hebt verstrekt aan verantwoordelijke entiteiten.

 

Gegevens over identiteit: alle informatie die je identificeert als een individuele, levende persoon. Deze kunnen bestaan uit: naam [voornaam, achternaam, initialen], geboortedatum, e-mailadres inclusief je naam, telefoonnummer, uniek consumentenidentificatienummer (inclusief je lidmaatschaps-ID of ID van adidas-platformen), bijnaam, wachtwoord, identificatoren en gebruikersnamen op sociale media, je apparaat-vingerafdruk, cadeaukaartcodes die aan jou zijn toegewezen, genderidentiteit en -expressie.

              

Contactgegevens: alle informatie die we kunnen gebruiken om contact met je op te nemen. Deze kunnen bestaan uit: je telefoonnummer, verzend- en factuuradres, e-mailadres, Messenger-ID, naam op sociale media en elk ander communicatiekanaal dat je hebt gebruikt om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

 

Betalings-, aankoop- en transactiegegevens: alle informatie die we gebruiken om je aankoopgegevens en factuur in te vullen of met betrekking tot je aankoopgegevens en factuur bewaren. Onder deze gegevens kunnen vallen: je betaalgegevens (creditcard- of bankgegevens of betaalplatformgegevens), risicoprofiel voor betalingen (geleverd door onze oplossing voor betalingsrisico's), gegevens winkelwagentje (je bestelde artikelen), leveringsgegevens, verzend- en factuuradres, klantordernummer, aankoopgeschiedenis bij adidas, bonnummer, transactie-ID, factuur-ID, transactie-ID winkel, aankoopbedrag, orderbevestigingsnummer en volgnummer van je bestelling.

 

Maten: alle informatie die we gebruiken om ervoor te zorgen dat je artikelen passen. Dit kan het volgende omvatten: schoenmaat, kledingmaat, lengte, gewicht, borst-, taille-, heupmaat, binnenbeenlengte, lichaamsvorm, afstand tussen hiel en teen.

 

Gegevens over locatie: alle informatie die we kunnen gebruiken om te weten of te raden waar je bent, in realtime of anderszins. Dit kan het volgende omvatten: je woonlocatie, huidige aanmeldlocatie [IP-adres], realtime informatie over de locatie van het apparaat via apparaatsensoren en -signalen, gps-locatie (als je die met ons wilt delen, bijvoorbeeld via de instellingen van je mobiele apparaat) of informatie die ons helpt te raden waar je je kunt bevinden, zoals de specifieke adidas-website die je hebt bezocht en die ons aanwijzingen kan geven over waar je je bevindt, of wanneer je 'incheckt' bij een evenement of op een website via een socialemediapagina die de locatie aangeeft en indien deze met ons wordt gedeeld.

 

Gegevens over lidmaatschapsbeheer: alle informatie over je Reebok UNLOCKED-/ReebokONE-lidmaatschap. Dit omvat: bron-ID (waar je je hebt aangemeld voor ons lidmaatschap), je land van lidmaatschap, lid-ID van Reebok UNLOCKED/ReebokONE, datum waarop je lid werd, winkel-ID (als je je hebt aangemeld in een winkel of een franchisewinkel), lidmaatschapspunten, betrokkenheidsgeschiedenis, beloningsgeschiedenis en toegewezen lidmaatschapsvouchers.

 

Gegevens over gedrag en voorkeuren: alle informatie die je voorkeur aangeeft, hetzij expliciet, indien door jou verstrekt, hetzij afgeleid. Dit kan het volgende omvatten: voorkeur voor activiteit (sport), informatie over deelname aan evenementen, trainingsschema's, digitale interacties in de winkel, voorkeur voor site/merk, taalvoorkeur, voorkeuren voor product en productkenmerken, voorkeuren voor winkellocatie, je winkelgeschiedenis (alle items in winkelwagentjes), artikelen op verlanglijst, alle 'voorkeursgegevens' die je ons hebt verstrekt in je profiel en platforminstelling, alle informatie die je ons verstrekt wanneer je communiceert met onze gemeenschappen, zoals adidas Runners, deelneemt aan evenementen of campagnes als trainer, teamlid, deelnemer of als promotor van onze evenementen.

 

Gegevens over browsen: alle informatie over je surfgedrag. Dit kan omvatten: browsernaam, IP-adres (inclusief hashed IP-adres), clickstream-gegevens, gegevens en tijdstip van bezoek aan de website, tijd die op de website is doorgebracht, bezochte pagina's en de links die je hebt aangeklikt in onze marketingberichten of website, de doorverwijzings-URL die je naar onze website heeft gebracht.

 

Gegevens over mobiele apparaten: alle informatie over je mobiele apparaat. Deze kunnen bestaan uit: apparaat-EUI, apparaat-ID, apparaat-vingerafdruk, IP-/wifi-informatie, besturingssysteem, gegevens die op het apparaat worden opgeslagen wanneer toegang wordt verleend, loginformatie wanneer toegang tot het apparaat wordt verleend (zoals camera).

 

Interactie en activiteit op sociale media: alle informatie over je die we verkrijgen via verschillende kanalen op sociale media, zoals Facebook, Instagram, Google enz., wanneer we deze kanalen gebruiken voor advertenties, analyses of om je profiel te verrijken met adidas. Dit kan omvatten: alle socialemediagegevens die openbaar beschikbaar zijn, zoals je namen op sociale media, interacties en openbare berichten op sociale media, je 'vind-ik-leuks' en andere reacties, je contactpersonen op sociale media, je foto's die openbaar zijn of die je naar ons stuurt door ons te vermelden of door onze berichten op sociale media te volgen door gebruik te maken van 'namen' ('handles') of 'hashtags' en opmerkingen of berichten die je openbaar met ons of privé op sociale mediaplatforms hebt gedeeld. Ook kunnen we indirect informatie verkrijgen van socialemediabedrijven (Facebook, Google enz.) wanneer we op deze platforms adverteren, waaronder je deelname in en lidmaatschap van bepaalde onderwerpen en/of groepen, je profielinstellingen en je voorkeur en je gedrag op verschillende platforms die eigendom zijn van hetzelfde bedrijf.

 

Correspondentie: alle correspondentie die je hebt met de klantenserviceteams en/of onze medewerkers. Dit kan zijn: schriftelijke correspondentie met ons (e-mail, post of berichten naar onze platforms) en stemopname door de klantenservice wanneer we daar het recht toe hebben.

 

Beeld en opname: alle foto's, spraak- of video-opnamen die we hebben gemaakt of verkregen waar je bent geïdentificeerd. Deze kunnen zijn: CCTV-beelden, foto's genomen in onze winkels en/of op evenementen, video-opnamen gemaakt tijdens evenementen of specifieke interacties, stemopnames gemaakt tijdens evenementen of interacties (met uitzondering van correspondentie met de klantenservice) en afbeeldingen die je met ons deelt via sociale media.

 

Gegevens over fitnessactiviteiten: alle informatie in verband met je fitnessactiviteit die je bijhoudt via onze platforms (inclusief adidas Running en Training). Deze kunnen omvatten: soort activiteit, afstand, duur van de oefening, trainingsroutine (begin- en eindtijd), fitnessscore, tempo, gegevens over ruimtegebruik en snelheid.

 

Gegevens over gezondheid: alle informatie die betrekking heeft op je gezondheid of vitaliteit, zoals je body mass index (BMI), hartslag per minuut of informatie over een eventuele handicap. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke redenen en doeleinden wanneer je ons toestemming hebt gegeven.

 

Persoonlijke meningen: elke mening die je met ons deelt en die je standpunt en opmerkingen weergeeft. Dit kan zijn wanneer je ons feedback geeft en onze dienst of producten beoordeelt, of wanneer je deelneemt aan gesprekken over productonderzoek en -ontwikkeling.

 

Gevoelige persoonlijke meningen: elke mening die je deelt die bepaalde kenmerken over jou kunnen aangeven of onthullen, waaronder je politieke denkbeelden, seksuele geaardheid, informatie over ras en etniciteit, geloofs- of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of gezondheid. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke redenen en doeleinden wanneer je ons toestemming hebt gegeven.

 

 

 1. Hoe en waarom gebruiken we je persoonsgegevens (doel, verwerking, rechtsgrondslag)?

In dit gedeelte verstrekken we informatie over alle scenario's en redenen ('doelen') waarom we je persoonsgegevens (direct en indirect) kunnen verzamelen en gebruiken vanaf al onze platforms.

 

#) Doel: waarom verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens?

VERWERKING: wat doen we met je persoonsgegevens?

RECHTSGRONDSLAG: waarom mogen we je persoonsgegevens voor dit doel gebruiken?

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS: wat zijn de categorieën persoonsgegevens die we gebruiken om dit doel te bereiken, waaronder de persoonsgegevens die je ons voor dit doel hebt verstrekt, en de persoonsgegevens die we voor andere doeleinden hebben verkregen van andere bronnen? Specifiek zijn dit de categorieën persoonsgegevens die je ons al dan niet hebt verstrekt voor dit specifieke doel, maar we hebben ze ofwel in bestand, ofwel verkregen van een andere bron voor een ander doel, en we weten dat ze aan jou gekoppeld zijn.

Bewaarperiode: hoelang bewaren we je persoonsgegevens voor elk doel?

CATEGORIEËN ONTVANGERS: met wie (soort dienstverleners of bedrijven) delen we je persoonsgegevens om het doel te bereiken?

 

 

 

 1. Werking van website en app

VERWERKING

We onderzoeken al het verkeer naar onze websites en apps en analyseren gegevens die door onze servers worden ontvangen om: a) de websites te beheren die verbonden zijn met ons domein en onze apps, b) fouten op te lossen om ervoor te zorgen dat de opmaak en het ontwerp op de juiste manier worden getoond, en c) fouten op te lossen om ervoor te zorgen dat de websites en apps goed functioneren en d) naleving van onze algemene voorwaarden te controleren.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in 'Gegevens van je apparaat op onze website verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën'.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit
 • Contactgegevens
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat

 

BEWAARPERIODE          

Browsesessie

We hebben je gegevens nodig zolang je op de website bent. We bewaren ze voor de duur van je browsesessie.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

 

 

 1. Domein- en netwerkbeveiliging en gebruikersverificatie

VERWERKING

Om onze domeinen te beschermen, ongebruikelijke activiteiten te detecteren, beveiligingsrisico's te voorkomen en bezoekers van onze websites te beschermen tegen ongeoorloofde toegang (zoals hackers), onderzoeken we al het verkeer naar onze websites en verifiëren we aanmeldgegevens van gebruikers met tokens om de door jou verstrekte details te verifiëren en te vergelijken met andere beschikbare gegevens, zoals de referenties die je ons of andere platforms (zoals Runtastic of Facebook) rechtstreeks hebt verstrekt of gegevens die beschikbaar zijn in het publieke domein, zodat we ervoor kunnen zorgen dat alleen 'bevoegde' gebruikers toegang hebben tot onze websites.

 

reCAPTCHA

Op onze websites en apps maken we gebruik van reCaptcha (beheerd door Google) om de gebruikersidentiteit te verifiëren en onze platforms te beveiligen tegen schadelijke software (ook wel bekend als een 'bot'), die mogelijk onrechtmatige activiteiten uitvoert op ons platform. reCAPTCHA werkt door informatie over je hardware en software (bijvoorbeeld apparaat- en applicatiegegevens) te verzamelen. Deze gegevens worden gedeeld met Google voor analyse. Gegevens die door reCAPTCHA worden verzameld, zijn ook onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in "Gegevens van je apparaat op onze website verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën".

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit
 • Contactgegevens
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat

 

BEWAARPERIODE          

Browsesessie

We hebben je gegevens nodig zolang je op de website bent. We bewaren ze voor de duur van je browsesessie.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

 

 

 1. Permanent ingelogd

VERWERKING

Als je ervoor kiest om voortdurend ingelogd te zijn, hoef je niet elke keer dat je de website van adidas bezoekt in te loggen. Dit kan gedurende maximaal 30 dagen. Je persoonsgegevens worden door de website van adidas gebruikt om je persoonlijke informatie weer te geven: je e-mailadres wordt gebruikt tijdens het uitchecken om je via e-mail te informeren over de orderbevestiging, je voornaam wordt gebruikt voor personalisatie en je unieke identificatiecode kan worden gebruikt voor frontend analytics. Houd er rekening mee dat er geen toestemmingsstatus wordt opgeslagen.

Deze basisprofielgegevens worden tot 30 dagen opgeslagen in de browser die is gebruikt voor het inloggen binnen een toegangstoken. Het toegangstoken is een cookie alleen voor HTTP. Het token is 20 minuten geldig als de functie 'houd mij ingelogd' is geselecteerd. Na het verstrijken van het token is het niet langer mogelijk om toegang te krijgen tot persoonsgegevens en is de ingelogde sessie voorbij. Voor permanent inloggen slaan we daarnaast een vernieuwingstoken op in de browser, dat kan worden gebruikt om het toegangstoken binnen een periode van 30 dagen te vernieuwen en de ingelogde sessie op die manier te verlengen. Als dit vernieuwingstoken ontbreekt (als je permanent inloggen niet hebt geselecteerd of als cookies zijn gewist), kan het toegangstoken niet worden vernieuwd. Je sessie kan dan niet worden verlengd en je wordt niet meer ingelogd.

Let op: als je hebt gekozen voor permanent inloggen kunnen je persoonlijke adresgegevens worden blootgesteld aan een onbevoegde derde als je vergeet om je af te melden voor permanent inloggen en op een publiek toegankelijk apparaat werkt.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit
 • Contactgegevens

 

BEWAARPERIODE          

De informatie wordt maximaal 30 dagen in je browser bewaard. Je kunt de gegevens zelf verwijderen door je cookies uit je browser te verwijderen of door de optie 'Uitloggen op al mijn apparaten' in je accountgedeelte te selecteren.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer

 

 1. Verkoop van Reebok-producten, online en offline bestellingen

VERWERKING

Om je online bestellingen en/of bestellingen via de app te verwerken, je verschillende betaalopties en een soepele uitcheckprocedure te bieden, dien je ervoor te zorgen dat je betaling is ontvangen en dat je voldoet aan de vereisten onder onze algemene voorwaarden (3. Aankoopvoorwaarden) (voor de verkoop aan jou van de producten), waaronder factuurverwerking, levering, personalisatiediensten, vervangingen en terugbetalingen, klikken en verzamelen. Je bestelling kan niet worden voltooid als onze oplossingen voor opsporing van betalingsfraude je transactie als verdacht en mogelijk frauduleus bestempelen. Let op: het detectiesysteem voor betalingsfraude is een geautomatiseerd besluitvormingsproces. Dit is vereist zodat we het contract met je kunnen afsluiten. Je hebt het recht om een menselijke beoordeling van deze beslissing aan te vragen en deze aan te vechten.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract

Legitiem belang

Juridische verplichting

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit
 • Contactgegevens
 • Gegevens over locatie
 • Maten
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens
 • Correspondentie
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn (10 jaar). We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Verkooppartners (indien van toepassing)
 • Aanbieders van productiediensten
 • Aanbieders van bezorgdiensten
 • Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen
 • Aanbieders van betalingsverwerking
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Verrijking en verbetering van je digitale winkelervaring

VERWERKING

Wanneer je winkelt op verschillende digitale Reebok-winkelplatforms (website en app van Reebok), verzamelen we je persoonsgegevens om je ervaring tijdens het winkelen, browsen en uitchecken te verrijken en verbeteren. We kunnen je bijvoorbeeld helpen met het vinden van de juiste maat, het visualiseren hoe een product je zal staan via onze digitale platforms, of wanneer je communiceert met platforms voor een specifieke ervaring die we direct of via onze digitale apparaten in winkels beschikbaar stellen via onze digitale platforms.

 

 1. MAATADVIES

Om je te helpen de maat te vinden die het beste bij je afmetingen past, gebruiken we maatadvies-widgets op onze app en website. De widget adviseert je over de juiste maat voor een bepaald adidas-product door gebruik te maken van algoritmen voor machinaal leren. De widget combineert de afmetingen die je ons hebt verstrekt met productgegevens van adidas, je winkelwagentje en winkelgeschiedenis (als deze beschikbaar zijn voor ons) om je de meest geschikte maat voor een bepaald adidas-product aan te bevelen. Het maatadvies wordt geleverd door een externe leverancier.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in "Gegevens van je apparaat op onze website verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën".

 

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Maten
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens

 

BEWAARPERIODE          

We bewaren deze zolang je je gegevens niet verwijdert.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Aanbieders van maatadvies

 

 

 1. PAS-ERVARING MET AUGMENTED REALITY EN VISUELE ZOEKOPDRACHT

In onze apps bieden we je de mogelijkheid om de camera van je apparaat te gebruiken voor verschillende doeleinden: je kunt via augmented reality (AR) zien hoe bepaalde adidas-producten je zouden passen en op afbeelding zoeken naar adidas-producten. Hiervoor implementeren we software development kits (SDK's) van derden op onze apps. We vragen om je toestemming voordat je je camera gebruikt om deze functie uit te proberen. We slaan geen foto's en video's op van de camera op je apparaat. We analyseren vervolgens hoe je de AR-functie gebruikt om ons ontwerp voor je gebruikerservaring te verbeteren, zodat je onze applicaties zal blijven gebruiken.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Maten
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren

 

BEWAARPERIODE          

We bewaren deze zolang je je gegevens niet verwijdert.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Aanbieders van augmented reality-diensten
 • Aanbieders van visuele zoekopdrachten

 

 1. Opsporing van betalingsfraude

VERWERKING

We combineren de betalings-, aankoop- en transactiegegevens die je ons verstrekt met andere informatie die we verkrijgen via onze externe aanbieders van diensten inzake betalingsrisico's en fraudepreventie om ervoor te zorgen dat alle aankopen legitiem zijn en je onze producten niet in strijd met onze algemene voorwaarden aanschaft. Dit betekent dat we, afhankelijk van het resultaat van de analyse van je informatie, je bestelling kunnen afwijzen en je betaling kunnen weigeren. Dit is een geautomatiseerd besluitvormingsproces dat vereist is om ons verkoopcontract met je af te kunnen sluiten.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract en legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit
 • Contactgegevens
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat

 

BEWAARPERIODE          

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen
 • Aanbieders van betalingsverwerking
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Productlevering

VERWERKING

Zodra je met succes een bestelling hebt geplaatst, gebruiken we je contactgegevens (thuis- en/of verzendadres) en andere betalings-, aankoop- en transactiegegevens om je de producten te leveren die je hebt gekocht.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit: naam
 • Contactgegevens: verzendadres

 

BEWAARPERIODE          

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Dienstverleners
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 1. Elektronisch traceren van leveringen

VERWERKING

Deze dienst wordt geleverd door onze aanbieders van bezorgdiensten en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanbieder van de bezorgdienst die op jouw leveradres bezorgt. Sommige aanbieders van bezorgdiensten bieden de mogelijkheid om je levering te volgen via diensten die rechtstreeks door onze bezorgpartners worden geleverd. Deze dienst wordt geleverd op basis van het legitieme belang van onze consumenten dat zij de ontvangst van hun pakketten kunnen organiseren. Bij sommige dienstverleners kan dit echter alleen met je toestemming mogelijk zijn. De dienst wordt beheerd op het platform van de bezorgpartner. Voor dit doel dien je hun privacyverklaring te lezen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang en, indien van toepassing, toestemming

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit: e-mailadres
 • Contactgegevens: telefoonnummer
 • Alle andere gegevens die je rechtstreeks en vrijwillig aan de bezorgpartner kunt verstrekken

 

BEWAARPERIODE          

Zoals bepaald door onze bezorgpartner.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Aanbieders van bezorgdiensten

 

 

 1. Analyses van bedrijfsactiviteiten

VERWERKING

We moeten weten hoe we als bedrijf presteren. Dit is niet alleen in het belang van onze aandeelhouders, bestuursleden, medewerkers en onze partners, maar ook van onze consumenten. We stellen gegevensmodellen op voor verschillende analytische doeleinden en voeren met deze gegevensmodellen analyses uit zodat we inzicht krijgen hoe de verkoop van onze producten op verschillende markten verloopt, wat de populaire functies van onze producten zijn, wat wel of niet heeft gewerkt bij onze marketing- en advertentiecampagnes, onze strategie voor productontwerp en distributie, ons websiteontwerp en de algemene gebruikerservaring, zodat we onze bedrijfsstrategie kunnen vaststellen, implementeren en evalueren.

 

Dit omvat bijvoorbeeld het analyseren van gegevens om te begrijpen hoe gebruikers onze website bezoeken en de app gebruiken om ons ontwerp voor gebruikerservaringen te verbeteren, zodat je onze producten blijft kopen en met ons kunt communiceren op onze websites en toepassingen.

 

We verwijderen alle gegevens over identiteit die jou rechtstreeks identificeren (bijvoorbeeld je naam en e-mailadres) en gebruiken alleen ons interne unieke IP-adres als identificatie om eventuele privacyrisico's voor jou te minimaliseren.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in "Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën".

 

 

Je kunt hier meer te weten komen over hoe onze aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses analysediensten leveren met gebruik van jouw gegevens:

 

Adobe Analytics Data Collection: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/c_Privacy_Overview.html

 

Gegevensverzameling via Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

 

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over identiteit: unieke consumentenidentificatie (alleen)
 • Maten
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren
 • Gegevens over locatie
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens
 • Gegevens over fitnessactiviteit
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Correspondentie
 • Interactie en activiteit op sociale media
 • Persoonlijke meningen
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

Wanneer we analysediensten van de hierboven genoemde leveranciers gebruiken, moeten we gegevens bewaren gedurende de periode die door deze leveranciers is opgegeven. Je kunt de bewaartermijn die door de leveranciers wordt vermeld hier vinden:

 

Adobe Analytics: 36 maanden (https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/reference/data-retention.html )

 

Google Analytics: 38 maanden

(https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en)

 

We hebben de gegevens voor deze duur nodig om een nauwkeurige analyse van onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Potentiële kopers en investeerders
 • Aanbieders van zakelijke adviesdiensten
 • Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Klantenservice

VERWERKING

We verzamelen je persoonsgegevens om je vragen over je bestelling te beantwoorden, te informeren wanneer je gewenste product beschikbaar is (indien je hier om hebt gevraagd) en om via verschillende communicatiekanalen die we ter beschikking stellen, in te gaan op je vragen en opmerkingen, met inbegrip van vragen over je rechten in verband met je persoonsgegevens. Je vragen aan onze klantenservice worden geanalyseerd, zodat we je in de toekomst een waardevolle service kunnen bieden. Als je akkoord gaat met de opname kunnen we onze telefoongesprekken met jou vastleggen. We gebruiken deze uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

Toestemming (voor het opnemen van onze telefoongesprekken)

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Gegevens over locatie
 • Maten
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens
 • Correspondentie
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

             Afbeelding en opnames (alleen met jouw toestemming)

 

BEWAARPERIODE          

Wettelijke verjaringstermijn: 2 jaar

We zijn verplicht de informatie te bewaren met het oog op mogelijke juridische geschillen.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Verkooppartners (indien van toepassing)
 • Aanbieders van bezorgdiensten
 • Aanbieders van betalingsrisico-oplossingen
 • Aanbieders van betalingsverwerking
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (aanmelding voor nieuwsbrief)

VERWERKING

We sturen je marketingberichten waarvan we denken dat je ze interessant vindt naar het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt of via push-berichten indien je de app hebt geïnstalleerd. Om je 'gepersonaliseerde' berichten te sturen, observeren we je online (en soms, indien van toepassing, offline) gedrag en analyseren we je gedrag met behulp van analyses om zo goed mogelijk in te schatten in welke productlijnen je geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarmee je je voordeel zou kunnen doen. Dit vereist dat we verschillende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen. We gebruiken verschillende analysehulpmiddelen om te begrijpen wat je gedrag betekent voor je voorkeur en afkeuring van onze verschillende productlijnen en om de impact (succespercentages) van de aan jou geleverde berichten te begrijpen.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in "Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën".

 

RECHTSGRONDSLAG    

Instemming

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Locatiegegevens
 • Maten (indien beschikbaar voor adidas)
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)
 • Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

We bewaren deze zolang je je instemming niet intrekt om e-mails aan je te sturen of zolang je geen bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor e-mailmarketing
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Gepersonaliseerde marketingberichten via e-mail (via bestaand contract)

VERWERKING

Wanneer je onze producten koopt of een contract met ons afsluit, beschouwen we dat als een indicatie van interesse in onze producten, diensten, promotieacties en verschillende aanbiedingen. We sturen je marketingberichten waarvan we denken dat je ze interessant vindt naar het e-mailadres dat je aan ons hebt verstrekt of via push-berichten indien je de app hebt geïnstalleerd. Om je 'gepersonaliseerde' berichten te sturen, observeren we je online (en soms, indien van toepassing, offline) gedrag en analyseren we je gedrag met behulp van analysehulpmiddelen om zo goed mogelijk in te schatten in welke productlijnen je geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarmee je je voordeel zou kunnen doen. Dit vereist dat we verschillende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen. We gebruiken verschillende analysehulpmiddelen om te begrijpen wat je gedrag betekent voor je voorkeur en afkeer van onze verschillende productlijnen en om de impact (succespercentages) van de aan jou geleverde berichten te begrijpen.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in 'Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën'.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Locatiegegevens
 • Maten (indien beschikbaar voor adidas)
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)
 • Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

 

BEWAARPERIODE          

We bewaren deze zolang je je instemming niet intrekt om e-mails aan je te sturen of zolang je geen bezwaar maakt tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor e-mailmarketing
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Gerichte berichten op advertentieplatforms van derden

VERWERKING

Om de efficiëntie van onze advertentiecampagnes te verhogen, maken we gebruik van advertentieplatforms van derden, zoals Facebook, Google, YouTube, Instagram etc. Op specifieke tijden en vanuit specifieke locaties van deze platforms sturen we je berichten die zijn afgestemd op je gedrag en surfpatroon. Om dit te doen, delen we je persoonsgegevens met onze advertentiepartners en socialemediaplatforms. We gebruiken oplossingen van derden, zoals Google Analytics en Facebook Business Manager, zodat we onze campagnes en berichten voor onze consumenten beter kunnen afstemmen. Socialemediaplatforms zullen proberen je profiel in hun database af te stemmen om de optimale tijd en plaats te bepalen (de pagina die je bezoekt) om je een advertentie van adidas te tonen. We moeten ook de nodige gegevens analyseren om de impact van onze campagnes te begrijpen. Als je niet accepteert dat we je voor dit doel volgen, zul je nog steeds willekeurige advertenties van adidas zien op socialemediaplatforms en andere platforms van derden. Bekijk ook de privacyverklaring op de socialemediaplatforms om te begrijpen hoe je persoonsgegevens door hen voor dit doel worden gebruikt.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in 'Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën'.

 

Je kunt meer lezen over hoe onze advertentiepartners en socialemediaplatforms ons helpen dit doel te bereiken door hun websites te bezoeken:

 

Gepersonaliseerde Google-advertenties: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en

Google-advertentiebeleid: https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956

 

Vergelijkbare doelgroepen op Facebook: https://www.facebook.com/business/help/164749007013531

Algemene voorwaarden van Facebook Custom Audience: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

RECHTSGRONDSLAG    

Instemming

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens (indien beschikbaar voor adidas)
 • Locatiegegevens
 • Maten (indien beschikbaar voor adidas)
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)
 • Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over fitnessactiviteit (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)
 • Persoonlijke meningen
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

We bewaren deze zolang je je instemming niet intrekt.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Reclamebureaupartners
 • Platforms voor sociale media
 • Aanbieders van gerichte marketingdiensten
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 1. Lidmaatschapsbeheer Reebok UNLOCKED/ReebokONE – indien van toepassing

Let op: dit gedeelte is alleen van toepassing als je je aanmeldt bij Reebok UNLOCKED/ReebokONE van adidas om lid te worden van Reebok UNLOCKED/ReebokONE.

 

VERWERKING

Wanneer je lid wordt van Reebok UNLOCKED/ReebokONE van adidas, gebruiken we de hierboven vermelde gegevens om je lidmaatschap te onderhouden en te beheren zoals is omschreven in de algemene voorwaarden van Reebok UNLOCKED/ReebokONE. We gebruiken je gegevens ook om met je te communiceren.

 

Gebruik van cookies/tags/pixels: om je apparaatgegevens te verzamelen, kunnen we je persoonsgegevens voor dit doel met behulp van technologieën zoals cookies, pixels en tags verzamelen. Meer informatie is beschikbaar in 'Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën'.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract

Legitiem belang (e-mailmarketingberichten)

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

             Gegevens over lidmaatschapsbeheer

             Identiteitsgegevens

             Contactgegevens

             Gegevens over browsen

             Gegevens over mobiel apparaat

             Correspondentie

             Afbeelding en opnames (indien beschikbaar voor adidas)

             Persoonlijke meningen (indien beschikbaar voor adidas)

             Maten (indien beschikbaar voor adidas)

             Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (indien beschikbaar voor adidas)

             Interactie en activiteit op sociale media (indien beschikbaar voor adidas)

             Gegevens over fitnessactiviteiten (indien beschikbaar voor adidas)

             Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

Duur van het contract en wettelijke verjaringstermijn. We zijn verplicht de informatie te bewaren voor mogelijke juridische geschillen met betrekking tot het contract.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

             Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

             Potentiële kopers en investeerders

             Aanbieders van zakelijke adviesdiensten

             Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses

             Partners Reebok UNLOCKED/ReebokONE

 

 1. Registratie voor privé-evenementen

VERWERKING

Wanneer je je voor een evenement aanmeldt dat we met een beperkt aantal plaatsen organiseren, gebruiken we de door jou verstrekte persoonsgegevens om een plaats voor je te reserveren. Je persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden die aan het evenement zijn gekoppeld. Lees indien beschikbaar de specifieke privacyverklaring die we op het moment van de registratie kunnen publiceren.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over fitnessactiviteiten: alle gegevens die we op de dag van het evenement over jou kunnen verzamelen.
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien verzameld voor het specifieke evenement)
 • Afbeelding en opnames (indien verzameld voor het specifieke evenement)
 • Persoonlijke meningen (indien verzameld voor het specifieke evenement)
 • Interactie en activiteit op sociale media (indien verzameld voor het specifieke evenement)
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

Duur van het evenement en wettelijke verjaringstermijn in geval van geschillen.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Verwerkingsverantwoordelijke van adidas die het evenement organiseert.
 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Evenementpartners (indien van toepassing)
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen (indien van toepassing)

 

 

 1. Registratie voor open evenementen

VERWERKING

We organiseren ook vaak evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. We gebruiken de persoonsgegevens die je verstrekt om je te informeren over de evenementen waarin je bent geïnteresseerd. Lees indien beschikbaar de specifieke privacyverklaring die we op het moment van de registratie kunnen publiceren.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens
 • Contactgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over fitnessactiviteiten: alle gegevens die we op de dag van het evenement over jou kunnen verzamelen.
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

Voor de duur van het evenement + 36 maanden als de gegevens van een bepaald evenement worden gebruikt voor ANALYSES VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN.

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Verwerkingsverantwoordelijke van adidas die het evenement organiseert.
 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Evenementpartners (indien van toepassing)
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen (indien van toepassing)

 

 

 1. Productonderzoek en -ontwikkeling

VERWERKING

We voeren analyses uit om onze producten en diensten te verbeteren. Dit omvat het stellen van vragen in enquêtes, verzoeken om feedback, om onze producten te testen en ons een beoordeling te geven, andere serviceproviders verzoeken om markt- en productonderzoek voor ons uit te voeren en het uitproberen van nieuwe technologieën in ons product die mogelijk persoonsgegevens verzamelen om de concurrentie voor te blijven. We bewaren deze gegevens op basis van ons 'legitieme belang'. Als je deelneemt aan een productbeoordeling of enquête, stem je er daarom mee in dat dit ons legitieme belang is. Als het mogelijk is voor het specifieke project of als je bezwaar maakt tegen dit rechtmatige belang, zullen we alle identiteits-, contact- of mobiele apparaat-gegevens verwijderen, zodat de informatie niet kan worden gebruikt om je te identificeren, en niet langer je persoonsgegevens zijn, en als 'geanonimiseerd' wordt beschouwd.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Maten (alleen indien vereist voor het project)
 • Identiteitsgegevens (alleen indien vereist voor het project)
 • Contactgegevens (alleen indien vereist voor het project)
 • Locatiegegevens (alleen indien vereist voor het project)
 • Betalings-, aankoop- en transactiegegevens (alleen indien vereist voor het project)
 • Interactie en activiteit op sociale media (alleen indien vereist voor het project)
 • Gegevens over fitnessactiviteiten (alleen indien vereist voor het project)
 • Gegevens over browsen (alleen indien vereist voor het project)
 • Gegevens over mobiel apparaat (alleen indien vereist voor het project)
 • Correspondentie (alleen indien vereist voor het project)
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (alleen indien vereist voor het project)
 • Gegevens over lidmaatschapsbeheer (waarbij adidas-merklidmaatschap van toepassing is, indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

De vermelde duur van het project en de wettelijke bewaarperiode om onze rechten inzake intellectueel eigendom te beschermen.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Potentiële kopers en investeerders
 • Aanbieders van zakelijke adviesdiensten
 • Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses
 • Aanbieders van productiediensten
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen

 

 

 1. Wettelijke verplichting, samenwerking met wetshandhavings- en regelgevende instanties (waaronder rechtbanken)

VERWERKING

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verstrekken vanwege nationale en openbare veiligheidsredenen, misdaadpreventie, onderzoek en vervolging, anti-witwassen van geld, gerechtelijke procedures, bescherming van rechten en vrijheden van andere personen en tenuitvoerlegging van civiele vorderingen, leveren we gegevens zoals wordt verzocht door de autoriteiten of partijen zodra we ervan overtuigd zijn dat het verzoek wettelijk verplicht is. We kunnen je mogelijk niet informeren als dit wettelijk wordt opgelegd.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Juridische verplichting

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

Alle categorieën persoonsgegevens zoals hierom wordt verzocht door de handhavingsautoriteit.

 

BEWAARPERIODE          

Zolang de wet dit vereist.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Lokale en nationale overheden, inclusief belastingautoriteiten
 • Lokale en nationale instanties voor wetshandhaving
 • Lokale en nationale rechterlijke macht

 

 

 

 1. Bewijs – contractgeschil en/of wettelijke naleving

 

VERWERKING

We moeten bewijs bewaren in geval van een contractueel geschil, of om onszelf te verdedigen in geval van onderzoeksaudits of geschillen en klachten over de naleving van de privacy, waaronder hoe we je individuele rechten hebben behandeld.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Juridische verplichting

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

Alle categorieën persoonsgegevens die als bewijs moeten worden gebruikt

 

BEWAARPERIODE          

Wettelijke verjaringstermijn afhankelijk van de contractuele periode en/of de wettelijke vereiste

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

 

 

 1. Je apparaatgegevens op onze website en apps verzamelen met behulp van cookies, pixels, tags en vergelijkbare technologieën ('Cookiesverklaring')

VERWERKING

Wanneer je de website van adidas bezoekt, slaan we gegevensverzamelaars zoals onder andere cookies, tags, pixels, tagcontainers en webbakens op in je browser om bepaalde gegevens over je huidige browsersessie te verkrijgen. Deze technologieën worden gezamenlijk door andere websites vaak als 'cookies' aangeduid. Via cookies kan onze website je acties en voorkeuren (zoals aanmelding, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) ook gedurende een periode onthouden, zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer je terugkeert naar de website of van de ene pagina naar de andere bladert. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, wat ook betekent dat hierop verschillende wettelijke grondslagen van toepassing zijn. Lees de onderstaande informatie om te begrijpen hoe we verschillende soorten cookies gebruiken om verschillende doelen te bereiken.

 

1) 'VERPLICHT': functionaliteit van de website en bedrijfsvoering. We gebruiken 'verplichte cookies' voor de werking van onze website. Dit omvat het opslaan van een unieke identificatie om je te beheren en te identificeren als unieke bezoeker van onze website en om je een consistente en nauwkeurige dienst te bieden. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat we de producten onthouden die je in je winkelwagentje hebt geplaatst of je taalvoorkeuren. Deze cookies worden voor de duur van je surfsessie opgeslagen. Zonder deze cookies kun je onze site niet goed bekijken.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

2) 'FUNCTIONEEL': websiteverbetering en -prestaties. We gebruiken 'functionele cookies' om de prestaties van onze website continu te verbeteren. Dit omvat het gebruik van de gegevens die we van je hebben verzameld voor het volgende:

 • Webanalyses: op basis van je browsegedrag analyseren we de gegevens om de functionaliteit en het ontwerp van onze website te verbeteren.
 • Responspercentages op advertenties: op basis van hoe je onze website bezoekt, meten we de responspercentages van onze advertenties door onze klikfrequenties voor advertenties te analyseren om de effectiviteit te verbeteren van advertenties die op een externe website zijn gekocht.
 • Traceren van gelieerde partijen: we moeten onze gelieerde marketingpartners of serviceaanbieders bepaalde gegevens verstrekken als je onze website bezoekt en producten koopt via een bezoek aan hun website. Dit is vereist omdat we hen mogelijk een vergoeding voor dergelijke diensten moeten geven. Voor dit doel zullen we informatie over je bezoek delen, waaronder de producten die je hebt gekocht.
 • Foutenbeheer: we meten fouten die op een website aanwezig zijn, zodat we deze en andere problemen onmiddellijk kunnen oplossen.
 • Ontwerpen testen: we moeten A/B-testen of multivariate tests gebruiken, zodat de gebruiker van de website in de huidige en volgende sessies een consistent uiterlijk en gevoel ervaart.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

Toestemming: voor het plaatsen van 'cookies', gelabeld als 'functionele cookie' op je apparaat en browser

 

3) 'MARKETING': websiteverbetering en -prestaties. We gebruiken 'marketingcookies' die door onze advertentiepartners worden geleverd, zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze advertenties op het juiste moment en de juiste plaats aan je worden getoond. Deze cookies zijn permanent, maar werken een beperkte tijd. Deze cookies bevatten een unieke sleutel om de surfgewoonten van individuele gebruikers te onderscheiden. We gebruiken deze cookies ook om het aantal keren te beperken dat een bepaalde advertentie op een website aan een gebruiker wordt getoond en om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten. De identificatiecode die door deze cookies wordt opgeslagen, wordt door onze partners verstrekt. We kunnen dezelfde identificatiecode niet in onze eigen systemen gebruiken. We gebruiken deze cookies ook om advertenties weer te geven die relevant zijn voor je directe geografische locatie, bijvoorbeeld om je de dichtstbijzijnde winkel te tonen waar het product dat je bekijkt beschikbaar is.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Toestemming: voor het plaatsen van 'cookies', gelabeld als 'marketingcookie' op je apparaat en browser en om je persoonsgegevens te gebruiken die zijn verzameld voor de hierboven beschreven doelen.

 

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over browsen
 • Gegevens over mobiel apparaat
 • Locatiegegevens: deze worden verzameld door je surfgedrag te observeren
 • Gegevens over lidmaatschap (indien beschikbaar voor adidas)
 • Gegevens over gedrag en voorkeuren (indien beschikbaar voor adidas)

 

BEWAARPERIODE          

De cookies, pixels, tags en andere vergelijkbare technologieën die worden gebruikt om je apparaatgegevens en gegevens over surfgedrag te verzamelen, worden in je browser opgeslagen zolang de sessie duurt of zolang je je instelling voor browsercookies niet wist.

 

De gegevens die we via de cookies hebben verzameld met betrekking tot andere doeleinden, worden voor de duur van dat doel opgeslagen.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Aanbieders van ondersteuning voor websitebeheer
 • Aanbieders van zakelijke adviesdiensten
 • Aanbieders van oplossingen voor gegevensanalyses
 • Reclamebureaupartners
 • Platforms voor sociale media
 • Aanbieders van gerichte marketingdiensten

 

Je kunt je browserinstellingen wijzigen om bepaalde cookies te verwijderen of om te voorkomen dat ze zonder je uitdrukkelijke toestemming op je computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De sectie ‘help’ in je browser biedt meer informatie over hoe je je cookie-instellingen kunt beheren.

 

Hier vind je meer informatie over hoe dit bij jouw browser werkt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash-cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Google Chrome App: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

 

Deze websites helpen je ook om te begrijpen hoe op cookies gebaseerde advertenties werken en hoe je je cookie-instellingen kunt beheren:

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.eu/

Afmeldingspagina Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

 

Je kunt hier meer lezen over de wetten die het gebruik van 'cookies' regelen: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

 

 

 1. Via sociale media verkrijgen van User-Generated Content ('UGC', gebruiker-gegenereerde inhoud)

VERWERKING

We nodigen je uit om ons je afbeeldingen te verstrekken via socialemediaplatforms door specifieke instructies te volgen zoals '#yesadidas'. We gebruiken de door jou verstrekte afbeeldingen voor onze campagnecommunicatie. We zullen rechten inzake je afbeelding verkrijgen via een licentieovereenkomst in de vorm van onze algemene voorwaarden. Door je afbeeldingen via socialemediaplatforms bij ons in te dienen, ga je ermee akkoord dat we je afbeeldingen gebruiken zoals is beschreven in de licentieovereenkomst.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Uitvoering van contract

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Identiteitsgegevens: je naam op sociale media
 • Community-gegevens: afbeeldingen, video's, opmerkingen, geluidsopnamen en andere bestanden die worden aangeboden via het socialemediaplatform dat adidas promoot
 • Interactie en activiteit op sociale media

 

BEWAARPERIODE          

Duur van de licentie-overeenkomst en wettelijke verjaringstermijn in geval van geschillen.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG
 • Evenementpartners (indien van toepassing)
 • Partners voor UGC-ondersteuning
 • Reclamebureaupartners
 • Platforms voor sociale media
 • Aanbieders van IT-cloudoplossingen (indien van toepassing)

 

 

 1. Push-meldingen (communicatie binnen app)

VERWERKING

Wanneer je de adidas-app gebruikt, gebruiken we push-meldingen in deze app om met je te communiceren over de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. Dit omvat gegevens die betrekking hebben op doeleinden op basis van de uitvoering van het contract (zoals je aankoop). Je kunt push-meldingen op elk gewenst moment uitschakelen via 'Instellingen' op je mobiele apparaten. Als je push-meldingen uitschakelt, moeten we echter mogelijk via e-mail contact met je opnemen voor belangrijke berichten met betrekking tot je aankoop.

 

RECHTSGRONDSLAG    

Legitiem belang

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS   

 • Gegevens over browsen EN mobiele apparaten

 

BEWAARPERIODE          

Zolang je de app gebruikt en de push-meldingen niet uitschakelt.

 

CATEGORIEËN ONTVANGERS    

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van adidas AG

 

 

 1. Wat doet adidas wanneer we je persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven?

Afhankelijk van de verwerking van persoonsgegevens, worden je persoonsgegevens met verschillende 'categorieën ontvangers' gedeeld. Wanneer de ontvanger zich buiten de EU/EER bevindt, hebben we de vereiste maatregelen geïmplementeerd, zoals het ondertekenen van de standaard contractbepalingen van de EU die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de juiste veiligheidswaarborgen.

 

 

 1. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de risico's te beheersen die overeenkomen met ons gebruik van je persoonsgegevens, waaronder verlies, wijziging van of ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, zodat je je rechten kunt uitoefenen. We eisen via contractuele overeenkomsten van onze serviceaanbieders dat deze hetzelfde doen. Je dient er echter rekening mee te houden dat elke doorgifte van je persoonsgegevens via internet op eigen risico plaatsvindt. We kunnen je persoonsgegevens alleen beschermen als we hierover beschikken.

 

 

 

 1. Algemene vragen, ondersteuning

 

adidas KLANTENSERVICE: (https://www.reebok.nl/help)

Als je algemene vragen hebt of onmiddellijk hulp en ondersteuning nodig hebt met betrekking tot je rechten of hoe we je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt hun contactgegevens en -kanalen vinden door te klikken op deze link: https://www.reebok.nl/help.

 

LOKALE AUTORITEITEN

Als je vragen hebt over je rechten, raadpleeg dan de websites en kantoren van je lokale autoriteiten.

 

 

 

 1. Hoe neem je contact op met de verantwoordelijke entiteiten en onze functionaris voor gegevensbescherming?

 

DataProtection@adidas.com

 

Wereldwijd juridisch (privacy) | Functionaris voor gegevensbescherming

adidas AG

Adi-Dassler-Straße 1

91074 Herzogenaurach

Duitsland

 

 

 1. Ontvangers van je persoonsgegevens

Via de onderstaande instructies voor verantwoordelijke entiteiten vind je een lijst met gegevensontvangers die je persoonsgegevens verwerken. De lijst kan indien nodig worden gewijzigd.

 

BEDRIJF - DIENST

 • adidas International Marketing B.V. - Webshopuitvoering en marketingdiensten
 • Demandware Inc.| VS - Websitehosting
 • Adyen | Nederland - Betalingsprocessen
 • InfoSys Technologies Ltd. | India, EPAM | Wit-Rusland - Websiteontwikkeling
 • Adobe Analytics | Ierland, Google Analytics | VS - Webanalyse
 • Sprinklr | VS, Olapic Inc. | VS - Analyse van sociale media
 • Flurry | VS, Apps Flyer | Israël - Analyse van mobiele apps
 • Qualtrics LLC | VS – Onderzoek, Net Promoter Score
 • 3 | Duitsland, cip Trademarketing GmbH | Duitsland - Evenementenbeheer
 • Neolane Ltd. | Frankrijk - Marketing
 • Batterii LLC | VS - Consumenteninzichten
 • TBWA Worldwide Inc. | VS, Media Monk Nederland, IRIS | Australië - CRM-bureaus
 • Olapic, Inc. | VS - Ondersteuningspartners UGC
 • adidas gelieerde bedrijven | wereldwijd - Consumentrelatiebeheer
 • Teleperformance | Duitsland - Klantenservice
 • DHL | Duitsland - Levering van producten
 • Feedzai | Duitsland - Fraudepreventie
 • PayPal | VS - Betaaldienst
 • Apple Pay, Google Pay | VS - Mobiele betalingen
 • Facebook (WhatsApp, Instagram) | VS - Interactie op sociale media
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 | Ierland - Interactie op sociale media
 • Twitter | VS - Interactie op sociale media
 • Google | VS - Interactie op sociale media
 • Runtastic GmbH | Oostenrijk - Gezondheids- en fitnessgemeenschap
 • Google Analytics | VS - Analyses
 • Adobe Analytics | VS - Analyses
 • Anatwine Limited | VK - Klantervaring
 • MediaCom | VK - Advertentiepartner
 • Salesforce - CRM-software | Gegevensanalyses
 • Wunderman - E-mailmarketingdiensten
 • Stuffstr Limited - Doorverkooppartner
 • Webhelp – Aanbieder van klantenservice
 • Fit Analytics GmbH – Aanbieder van maatadvies
 • Bazaarvoice, Inc | VS – Aanbieder die beoordelingen analyseert
 • mParticle Inc. | VS – Analyses van mobiele apps
 • Amplitude Inc. | VS – Analyses van mobiele apps
 • Appsflyer Ltd | Israël – Analyses van mobiele apps
 • Visenze Pte. Ltd | Singapore - Visuele zoekmachine
 • Vyking Limited | VK - Dienstverlener augmented reality

 

 

Wanneer je persoonsgegevens via adidas-platforms, -toepassingen of elders door niet-adidas-gegevensverantwoordelijken worden gebruikt voor hun eigen doeleinden, raden we aan dat je de privacyverklaring raadpleegt van de niet-adidas-gegevensverantwoordelijke voor meer informatie over hoe deze met je persoonsgegevens omgaan.